پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
6.4
بیشترین: 
545586
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
544920
زمان: 
8/20 20:00
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 20 آبان 1396
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 20 آبان 1396 , 544920 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/20 00:00","price":543624},{"date":"1396/08/20 00:05","price":6.4},{"date":"1396/08/20 00:15","price":543454},{"date":"1396/08/20 00:20","price":543369},{"date":"1396/08/20 00:25","price":543581},{"date":"1396/08/20 00:30","price":543454},{"date":"1396/08/20 00:35","price":543411},{"date":"1396/08/20 00:40","price":543539},{"date":"1396/08/20 01:00","price":543667},{"date":"1396/08/20 01:10","price":543624},{"date":"1396/08/20 01:15","price":543667},{"date":"1396/08/20 01:20","price":543581},{"date":"1396/08/20 01:25","price":543369},{"date":"1396/08/20 01:30","price":543454},{"date":"1396/08/20 11:10","price":544453},{"date":"1396/08/20 11:15","price":544253},{"date":"1396/08/20 11:20","price":544320},{"date":"1396/08/20 11:25","price":544187},{"date":"1396/08/20 11:30","price":544120},{"date":"1396/08/20 11:35","price":544080},{"date":"1396/08/20 11:40","price":543987},{"date":"1396/08/20 11:50","price":543854},{"date":"1396/08/20 11:55","price":543654},{"date":"1396/08/20 12:00","price":543787},{"date":"1396/08/20 12:15","price":543854},{"date":"1396/08/20 12:25","price":544720},{"date":"1396/08/20 12:35","price":544520},{"date":"1396/08/20 12:40","price":544587},{"date":"1396/08/20 12:45","price":544520},{"date":"1396/08/20 12:55","price":544787},{"date":"1396/08/20 13:00","price":545053},{"date":"1396/08/20 13:05","price":544946},{"date":"1396/08/20 13:10","price":544920},{"date":"1396/08/20 13:15","price":544853},{"date":"1396/08/20 13:20","price":544986},{"date":"1396/08/20 13:25","price":544853},{"date":"1396/08/20 13:35","price":544720},{"date":"1396/08/20 13:45","price":544853},{"date":"1396/08/20 13:50","price":544787},{"date":"1396/08/20 13:55","price":544720},{"date":"1396/08/20 14:05","price":544453},{"date":"1396/08/20 14:15","price":544387},{"date":"1396/08/20 14:20","price":544520},{"date":"1396/08/20 14:25","price":544387},{"date":"1396/08/20 14:30","price":544320},{"date":"1396/08/20 14:35","price":544453},{"date":"1396/08/20 14:45","price":544520},{"date":"1396/08/20 14:50","price":544613},{"date":"1396/08/20 14:55","price":544653},{"date":"1396/08/20 15:00","price":544720},{"date":"1396/08/20 15:10","price":544787},{"date":"1396/08/20 15:15","price":544920},{"date":"1396/08/20 15:30","price":545186},{"date":"1396/08/20 15:35","price":545386},{"date":"1396/08/20 15:40","price":545320},{"date":"1396/08/20 15:45","price":545386},{"date":"1396/08/20 15:55","price":545253},{"date":"1396/08/20 16:00","price":545320},{"date":"1396/08/20 16:05","price":545386},{"date":"1396/08/20 16:10","price":545453},{"date":"1396/08/20 16:15","price":545586},{"date":"1396/08/20 16:20","price":545520},{"date":"1396/08/20 16:25","price":545453},{"date":"1396/08/20 16:30","price":545186},{"date":"1396/08/20 16:35","price":545120},{"date":"1396/08/20 16:40","price":545253},{"date":"1396/08/20 16:55","price":545120},{"date":"1396/08/20 17:00","price":544986},{"date":"1396/08/20 17:05","price":544920},{"date":"1396/08/20 17:10","price":544986},{"date":"1396/08/20 17:15","price":544920},{"date":"1396/08/20 17:25","price":544986},{"date":"1396/08/20 17:35","price":545053},{"date":"1396/08/20 17:45","price":544986},{"date":"1396/08/20 17:50","price":544920},{"date":"1396/08/20 17:55","price":544853},{"date":"1396/08/20 18:10","price":544920},{"date":"1396/08/20 18:20","price":544853},{"date":"1396/08/20 18:30","price":544787},{"date":"1396/08/20 18:35","price":544853},{"date":"1396/08/20 18:55","price":544920},{"date":"1396/08/20 19:05","price":544853},{"date":"1396/08/20 19:15","price":544920},{"date":"1396/08/20 19:30","price":544986},{"date":"1396/08/20 19:35","price":544920},{"date":"1396/08/20 19:40","price":544986},{"date":"1396/08/20 20:00","price":544920}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398