کمترین: 
3.215
بیشترین: 
3.22
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.22
زمان: 
8/20 01:32
قیمت گاز طبیعی امروز 20 آبان 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 20 آبان 1396 , 3.22 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/20 00:00","price":3.219},{"date":"1396/08/20 00:32","price":3.215},{"date":"1396/08/20 01:08","price":3.216},{"date":"1396/08/20 01:32","price":3.22}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398