پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1.4
بیشترین: 
544853
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
544053
زمان: 
8/20 17:05
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 20 آبان 1396
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 20 آبان 1396 , 544053 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/20 00:00","price":542891},{"date":"1396/08/20 00:05","price":1.4},{"date":"1396/08/20 00:15","price":542721},{"date":"1396/08/20 00:20","price":542636},{"date":"1396/08/20 00:25","price":542848},{"date":"1396/08/20 00:30","price":542721},{"date":"1396/08/20 00:35","price":542678},{"date":"1396/08/20 00:40","price":542806},{"date":"1396/08/20 01:00","price":542933},{"date":"1396/08/20 01:10","price":542891},{"date":"1396/08/20 01:15","price":542933},{"date":"1396/08/20 01:20","price":542848},{"date":"1396/08/20 01:25","price":542636},{"date":"1396/08/20 01:30","price":542721},{"date":"1396/08/20 11:40","price":542921},{"date":"1396/08/20 11:45","price":543054},{"date":"1396/08/20 11:50","price":542987},{"date":"1396/08/20 11:55","price":542787},{"date":"1396/08/20 12:00","price":542854},{"date":"1396/08/20 12:05","price":542654},{"date":"1396/08/20 12:15","price":543120},{"date":"1396/08/20 12:25","price":543254},{"date":"1396/08/20 12:30","price":543520},{"date":"1396/08/20 12:45","price":543654},{"date":"1396/08/20 13:00","price":543787},{"date":"1396/08/20 13:05","price":543920},{"date":"1396/08/20 13:10","price":544053},{"date":"1396/08/20 13:15","price":543854},{"date":"1396/08/20 13:20","price":543587},{"date":"1396/08/20 13:25","price":543854},{"date":"1396/08/20 13:35","price":543787},{"date":"1396/08/20 13:50","price":543587},{"date":"1396/08/20 14:05","price":543720},{"date":"1396/08/20 14:10","price":543654},{"date":"1396/08/20 14:20","price":543587},{"date":"1396/08/20 14:30","price":543654},{"date":"1396/08/20 14:40","price":543587},{"date":"1396/08/20 14:45","price":543654},{"date":"1396/08/20 14:50","price":543787},{"date":"1396/08/20 14:55","price":543854},{"date":"1396/08/20 15:25","price":544053},{"date":"1396/08/20 15:30","price":544320},{"date":"1396/08/20 15:35","price":544520},{"date":"1396/08/20 15:40","price":544653},{"date":"1396/08/20 15:45","price":544720},{"date":"1396/08/20 15:50","price":544853},{"date":"1396/08/20 16:00","price":544720},{"date":"1396/08/20 16:10","price":544587},{"date":"1396/08/20 16:15","price":544520},{"date":"1396/08/20 16:25","price":544720},{"date":"1396/08/20 16:35","price":544587},{"date":"1396/08/20 16:40","price":544387},{"date":"1396/08/20 16:45","price":544453},{"date":"1396/08/20 16:55","price":544387},{"date":"1396/08/20 17:05","price":544053}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398