کمترین: 
1275.13
بیشترین: 
1276.51
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1275.13
زمان: 
8/20 01:30
قیمت اونس طلا امروز 20 آبان 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 20 آبان 1396 , 1275.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/20 00:00","price":1276.51},{"date":"1396/08/20 00:05","price":1276.26},{"date":"1396/08/20 00:15","price":1276.18},{"date":"1396/08/20 00:20","price":1276.08},{"date":"1396/08/20 00:25","price":1276.47},{"date":"1396/08/20 00:30","price":1276.10},{"date":"1396/08/20 00:35","price":1275.94},{"date":"1396/08/20 00:40","price":1276.28},{"date":"1396/08/20 00:50","price":1276.27},{"date":"1396/08/20 00:55","price":1276.28},{"date":"1396/08/20 01:00","price":1276.43},{"date":"1396/08/20 01:10","price":1276.37},{"date":"1396/08/20 01:15","price":1276.46},{"date":"1396/08/20 01:20","price":1276.30},{"date":"1396/08/20 01:25","price":1275.85},{"date":"1396/08/20 01:30","price":1275.13}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398