کمترین: 
0
بیشترین: 
682000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
682000
زمان: 
8/19 17:36
قیمت نیم سکه امروز 19 آبان 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 19 آبان 1396 , 682000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/19 17:30","price":0},{"date":"1396/08/19 17:36","price":682000}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398