کمترین: 
0
بیشترین: 
1291000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1291000
زمان: 
8/19 17:36
قیمت سکه بهار آزادی امروز 19 آبان 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 19 آبان 1396 , 1291000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/19 17:30","price":0},{"date":"1396/08/19 17:36","price":1291000}
بروزرسانی در تاریخ 18 خرداد 1399