پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
3.182
بیشترین: 
3.223
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.218
زمان: 
8/19 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 19 آبان 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 19 آبان 1396 , 3.218 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/19 00:32","price":3.212},{"date":"1396/08/19 01:32","price":3.208},{"date":"1396/08/19 02:08","price":3.211},{"date":"1396/08/19 03:32","price":3.21},{"date":"1396/08/19 04:32","price":3.208},{"date":"1396/08/19 05:08","price":3.21},{"date":"1396/08/19 05:32","price":3.212},{"date":"1396/08/19 06:32","price":3.213},{"date":"1396/08/19 07:32","price":3.215},{"date":"1396/08/19 08:00","price":3.213},{"date":"1396/08/19 08:32","price":3.211},{"date":"1396/08/19 09:08","price":3.216},{"date":"1396/08/19 09:32","price":3.215},{"date":"1396/08/19 10:08","price":3.223},{"date":"1396/08/19 10:32","price":3.221},{"date":"1396/08/19 11:00","price":3.22},{"date":"1396/08/19 12:00","price":3.219},{"date":"1396/08/19 12:32","price":3.208},{"date":"1396/08/19 13:00","price":3.199},{"date":"1396/08/19 13:32","price":3.207},{"date":"1396/08/19 14:00","price":3.212},{"date":"1396/08/19 14:32","price":3.207},{"date":"1396/08/19 15:00","price":3.196},{"date":"1396/08/19 15:32","price":3.194},{"date":"1396/08/19 16:00","price":3.187},{"date":"1396/08/19 16:32","price":3.191},{"date":"1396/08/19 17:08","price":3.183},{"date":"1396/08/19 17:32","price":3.182},{"date":"1396/08/19 18:00","price":3.198},{"date":"1396/08/19 18:32","price":3.199},{"date":"1396/08/19 19:00","price":3.204},{"date":"1396/08/19 19:32","price":3.2},{"date":"1396/08/19 20:00","price":3.183},{"date":"1396/08/19 20:32","price":3.204},{"date":"1396/08/19 21:00","price":3.196},{"date":"1396/08/19 21:32","price":3.194},{"date":"1396/08/19 22:08","price":3.202},{"date":"1396/08/19 22:32","price":3.203},{"date":"1396/08/19 23:00","price":3.211},{"date":"1396/08/19 23:32","price":3.218}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398