پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
564.13
بیشترین: 
570.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
566.13
زمان: 
8/19 23:32
قیمت گازوئیل امروز 19 آبان 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 19 آبان 1396 , 566.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/19 00:32","price":568.38},{"date":"1396/08/19 01:00","price":568.63},{"date":"1396/08/19 01:32","price":568.38},{"date":"1396/08/19 05:08","price":568.63},{"date":"1396/08/19 05:32","price":568.13},{"date":"1396/08/19 06:00","price":567.88},{"date":"1396/08/19 07:00","price":567.63},{"date":"1396/08/19 07:32","price":567.13},{"date":"1396/08/19 08:00","price":567.38},{"date":"1396/08/19 09:08","price":568.13},{"date":"1396/08/19 10:08","price":568},{"date":"1396/08/19 10:32","price":568.13},{"date":"1396/08/19 11:00","price":567.88},{"date":"1396/08/19 11:32","price":567.63},{"date":"1396/08/19 12:00","price":568.38},{"date":"1396/08/19 12:32","price":568.88},{"date":"1396/08/19 13:00","price":569.63},{"date":"1396/08/19 14:00","price":570.13},{"date":"1396/08/19 15:00","price":569},{"date":"1396/08/19 15:32","price":570.13},{"date":"1396/08/19 16:00","price":568.63},{"date":"1396/08/19 16:32","price":569.38},{"date":"1396/08/19 17:08","price":570.13},{"date":"1396/08/19 17:32","price":569.88},{"date":"1396/08/19 18:00","price":568.38},{"date":"1396/08/19 19:00","price":567.88},{"date":"1396/08/19 19:32","price":568.63},{"date":"1396/08/19 20:00","price":568},{"date":"1396/08/19 20:32","price":568.13},{"date":"1396/08/19 21:00","price":564.13},{"date":"1396/08/19 21:32","price":566.13},{"date":"1396/08/19 22:08","price":566.5},{"date":"1396/08/19 22:32","price":566.63},{"date":"1396/08/19 23:00","price":565.5},{"date":"1396/08/19 23:32","price":566.13}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398