پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
7.8
بیشترین: 
556000
قیمت تقلبی: 
552400
زمان: 
8/19 23:55
قیمت آبشده شنبه ای امروز 19 آبان 1396
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 19 آبان 1396 , 552400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/19 00:05","price":7.8},{"date":"1396/08/19 00:10","price":555800},{"date":"1396/08/19 00:15","price":556000},{"date":"1396/08/19 11:10","price":555100},{"date":"1396/08/19 11:15","price":555200},{"date":"1396/08/19 11:30","price":555100},{"date":"1396/08/19 11:35","price":554900},{"date":"1396/08/19 11:40","price":554800},{"date":"1396/08/19 11:45","price":554900},{"date":"1396/08/19 11:50","price":554800},{"date":"1396/08/19 12:00","price":555000},{"date":"1396/08/19 12:05","price":555100},{"date":"1396/08/19 12:10","price":555000},{"date":"1396/08/19 12:15","price":554800},{"date":"1396/08/19 12:20","price":555000},{"date":"1396/08/19 12:30","price":554800},{"date":"1396/08/19 12:40","price":554700},{"date":"1396/08/19 12:45","price":554900},{"date":"1396/08/19 12:55","price":555000},{"date":"1396/08/19 13:05","price":555100},{"date":"1396/08/19 13:10","price":555300},{"date":"1396/08/19 13:15","price":555100},{"date":"1396/08/19 13:25","price":555200},{"date":"1396/08/19 13:30","price":555100},{"date":"1396/08/19 13:40","price":555000},{"date":"1396/08/19 14:00","price":555200},{"date":"1396/08/19 14:10","price":555100},{"date":"1396/08/19 14:15","price":555200},{"date":"1396/08/19 14:20","price":555100},{"date":"1396/08/19 14:25","price":555200},{"date":"1396/08/19 14:30","price":555300},{"date":"1396/08/19 14:35","price":555200},{"date":"1396/08/19 14:50","price":555300},{"date":"1396/08/19 14:55","price":555200},{"date":"1396/08/19 15:05","price":555100},{"date":"1396/08/19 15:10","price":555000},{"date":"1396/08/19 15:15","price":555100},{"date":"1396/08/19 15:20","price":555200},{"date":"1396/08/19 15:30","price":555100},{"date":"1396/08/19 15:40","price":555000},{"date":"1396/08/19 15:45","price":555200},{"date":"1396/08/19 15:55","price":555100},{"date":"1396/08/19 16:00","price":555200},{"date":"1396/08/19 16:05","price":555100},{"date":"1396/08/19 16:10","price":555300},{"date":"1396/08/19 16:15","price":555200},{"date":"1396/08/19 16:20","price":555300},{"date":"1396/08/19 16:25","price":555100},{"date":"1396/08/19 16:30","price":555200},{"date":"1396/08/19 16:35","price":555100},{"date":"1396/08/19 16:45","price":555200},{"date":"1396/08/19 16:50","price":555100},{"date":"1396/08/19 17:05","price":555000},{"date":"1396/08/19 17:35","price":555100},{"date":"1396/08/19 17:40","price":555000},{"date":"1396/08/19 18:10","price":555200},{"date":"1396/08/19 18:25","price":555100},{"date":"1396/08/19 18:30","price":555000},{"date":"1396/08/19 18:35","price":555200},{"date":"1396/08/19 18:40","price":555100},{"date":"1396/08/19 18:50","price":555000},{"date":"1396/08/19 19:05","price":554900},{"date":"1396/08/19 19:10","price":555000},{"date":"1396/08/19 19:15","price":554800},{"date":"1396/08/19 19:20","price":554900},{"date":"1396/08/19 19:30","price":555000},{"date":"1396/08/19 19:40","price":554600},{"date":"1396/08/19 19:45","price":553000},{"date":"1396/08/19 19:50","price":552800},{"date":"1396/08/19 19:55","price":552500},{"date":"1396/08/19 20:00","price":552800},{"date":"1396/08/19 20:05","price":553000},{"date":"1396/08/19 20:10","price":552700},{"date":"1396/08/19 20:15","price":552300},{"date":"1396/08/19 20:20","price":552200},{"date":"1396/08/19 20:25","price":552100},{"date":"1396/08/19 20:30","price":552400},{"date":"1396/08/19 20:45","price":552300},{"date":"1396/08/19 20:50","price":552200},{"date":"1396/08/19 21:00","price":552500},{"date":"1396/08/19 21:05","price":552200},{"date":"1396/08/19 21:15","price":552300},{"date":"1396/08/19 21:30","price":552400},{"date":"1396/08/19 21:35","price":552300},{"date":"1396/08/19 21:40","price":552400},{"date":"1396/08/19 21:45","price":552300},{"date":"1396/08/19 21:50","price":552000},{"date":"1396/08/19 21:55","price":551800},{"date":"1396/08/19 22:05","price":552000},{"date":"1396/08/19 22:10","price":552100},{"date":"1396/08/19 22:15","price":552200},{"date":"1396/08/19 22:25","price":552300},{"date":"1396/08/19 22:30","price":552500},{"date":"1396/08/19 22:35","price":552200},{"date":"1396/08/19 22:40","price":552400},{"date":"1396/08/19 22:45","price":552300},{"date":"1396/08/19 22:50","price":552400},{"date":"1396/08/19 23:05","price":552300},{"date":"1396/08/19 23:10","price":552000},{"date":"1396/08/19 23:20","price":552100},{"date":"1396/08/19 23:30","price":552400},{"date":"1396/08/19 23:35","price":552300},{"date":"1396/08/19 23:40","price":552400},{"date":"1396/08/19 23:45","price":552300},{"date":"1396/08/19 23:50","price":552500},{"date":"1396/08/19 23:55","price":552400}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398