پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1.8093
بیشترین: 
1.8264
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8157
زمان: 
8/19 23:32
قیمت بنزین امروز 19 آبان 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 19 آبان 1396 , 1.8157 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/19 00:00","price":1.817},{"date":"1396/08/19 00:32","price":1.8167},{"date":"1396/08/19 01:32","price":1.8156},{"date":"1396/08/19 02:08","price":1.8157},{"date":"1396/08/19 03:08","price":1.815},{"date":"1396/08/19 03:32","price":1.8148},{"date":"1396/08/19 04:08","price":1.8139},{"date":"1396/08/19 04:32","price":1.8137},{"date":"1396/08/19 05:08","price":1.816},{"date":"1396/08/19 05:32","price":1.8136},{"date":"1396/08/19 06:00","price":1.8134},{"date":"1396/08/19 07:00","price":1.813},{"date":"1396/08/19 07:32","price":1.8121},{"date":"1396/08/19 08:00","price":1.812},{"date":"1396/08/19 08:32","price":1.8126},{"date":"1396/08/19 09:08","price":1.8148},{"date":"1396/08/19 09:32","price":1.8141},{"date":"1396/08/19 10:08","price":1.8128},{"date":"1396/08/19 10:32","price":1.8125},{"date":"1396/08/19 11:00","price":1.8124},{"date":"1396/08/19 11:32","price":1.8115},{"date":"1396/08/19 12:00","price":1.8164},{"date":"1396/08/19 12:32","price":1.8188},{"date":"1396/08/19 13:00","price":1.8221},{"date":"1396/08/19 13:32","price":1.8212},{"date":"1396/08/19 14:00","price":1.8213},{"date":"1396/08/19 14:32","price":1.8214},{"date":"1396/08/19 15:00","price":1.8178},{"date":"1396/08/19 15:32","price":1.8203},{"date":"1396/08/19 16:00","price":1.8191},{"date":"1396/08/19 16:32","price":1.8217},{"date":"1396/08/19 17:08","price":1.8223},{"date":"1396/08/19 17:32","price":1.8264},{"date":"1396/08/19 18:00","price":1.8196},{"date":"1396/08/19 18:32","price":1.8209},{"date":"1396/08/19 19:00","price":1.8215},{"date":"1396/08/19 19:32","price":1.824},{"date":"1396/08/19 20:00","price":1.8207},{"date":"1396/08/19 20:32","price":1.8217},{"date":"1396/08/19 21:00","price":1.8093},{"date":"1396/08/19 21:32","price":1.8137},{"date":"1396/08/19 22:08","price":1.8123},{"date":"1396/08/19 22:32","price":1.81},{"date":"1396/08/19 23:00","price":1.8121},{"date":"1396/08/19 23:32","price":1.8157}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398