پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1.9289
بیشترین: 
1.9535
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9379
زمان: 
8/19 23:32
قیمت نفت کوره امروز 19 آبان 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 19 آبان 1396 , 1.9379 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/19 00:00","price":1.9459},{"date":"1396/08/19 00:32","price":1.9452},{"date":"1396/08/19 01:00","price":1.9458},{"date":"1396/08/19 01:32","price":1.9451},{"date":"1396/08/19 03:08","price":1.9447},{"date":"1396/08/19 03:32","price":1.9443},{"date":"1396/08/19 04:08","price":1.9441},{"date":"1396/08/19 04:32","price":1.9436},{"date":"1396/08/19 05:08","price":1.9467},{"date":"1396/08/19 05:32","price":1.945},{"date":"1396/08/19 06:00","price":1.9444},{"date":"1396/08/19 06:32","price":1.9441},{"date":"1396/08/19 07:00","price":1.944},{"date":"1396/08/19 07:32","price":1.9429},{"date":"1396/08/19 08:00","price":1.943},{"date":"1396/08/19 08:32","price":1.9438},{"date":"1396/08/19 09:08","price":1.9457},{"date":"1396/08/19 09:32","price":1.9451},{"date":"1396/08/19 10:32","price":1.9448},{"date":"1396/08/19 11:00","price":1.9439},{"date":"1396/08/19 11:32","price":1.942},{"date":"1396/08/19 12:00","price":1.9453},{"date":"1396/08/19 12:32","price":1.9473},{"date":"1396/08/19 13:00","price":1.9508},{"date":"1396/08/19 13:32","price":1.9507},{"date":"1396/08/19 14:00","price":1.9521},{"date":"1396/08/19 14:32","price":1.9523},{"date":"1396/08/19 15:00","price":1.949},{"date":"1396/08/19 15:32","price":1.9518},{"date":"1396/08/19 16:00","price":1.9484},{"date":"1396/08/19 16:32","price":1.9514},{"date":"1396/08/19 17:08","price":1.9535},{"date":"1396/08/19 17:32","price":1.9503},{"date":"1396/08/19 18:00","price":1.9457},{"date":"1396/08/19 18:32","price":1.9438},{"date":"1396/08/19 19:00","price":1.9418},{"date":"1396/08/19 19:32","price":1.9434},{"date":"1396/08/19 20:00","price":1.9411},{"date":"1396/08/19 20:32","price":1.9419},{"date":"1396/08/19 21:00","price":1.9289},{"date":"1396/08/19 21:32","price":1.9358},{"date":"1396/08/19 22:08","price":1.9385},{"date":"1396/08/19 22:32","price":1.9398},{"date":"1396/08/19 23:00","price":1.9354},{"date":"1396/08/19 23:32","price":1.9379}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398