پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
63.43
بیشترین: 
64.16
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.63
زمان: 
8/19 23:32
قیمت نفت برنت امروز 19 آبان 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 19 آبان 1396 , 63.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/19 00:00","price":63.85},{"date":"1396/08/19 00:32","price":63.86},{"date":"1396/08/19 01:00","price":63.87},{"date":"1396/08/19 01:32","price":63.81},{"date":"1396/08/19 02:08","price":63.88},{"date":"1396/08/19 02:32","price":63.84},{"date":"1396/08/19 05:32","price":63.8},{"date":"1396/08/19 06:00","price":63.77},{"date":"1396/08/19 06:32","price":63.78},{"date":"1396/08/19 07:00","price":63.77},{"date":"1396/08/19 07:32","price":63.73},{"date":"1396/08/19 08:32","price":63.76},{"date":"1396/08/19 09:08","price":63.84},{"date":"1396/08/19 09:32","price":63.83},{"date":"1396/08/19 10:08","price":63.84},{"date":"1396/08/19 10:32","price":63.8},{"date":"1396/08/19 11:00","price":63.81},{"date":"1396/08/19 11:32","price":63.8},{"date":"1396/08/19 12:00","price":63.93},{"date":"1396/08/19 12:32","price":63.99},{"date":"1396/08/19 13:00","price":64.08},{"date":"1396/08/19 13:32","price":64.09},{"date":"1396/08/19 15:00","price":63.94},{"date":"1396/08/19 15:32","price":64.03},{"date":"1396/08/19 16:00","price":63.96},{"date":"1396/08/19 16:32","price":64.03},{"date":"1396/08/19 17:08","price":64.06},{"date":"1396/08/19 17:32","price":64.13},{"date":"1396/08/19 18:00","price":64.01},{"date":"1396/08/19 19:00","price":63.98},{"date":"1396/08/19 19:32","price":64.16},{"date":"1396/08/19 20:00","price":64.02},{"date":"1396/08/19 20:32","price":63.94},{"date":"1396/08/19 21:00","price":63.43},{"date":"1396/08/19 21:32","price":63.67},{"date":"1396/08/19 22:32","price":63.68},{"date":"1396/08/19 23:00","price":63.54},{"date":"1396/08/19 23:32","price":63.63}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398