پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
56.62
بیشترین: 
57.26
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
56.84
زمان: 
8/19 23:32
قیمت نفت سبک امروز 19 آبان 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 19 آبان 1396 , 56.84 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/19 00:00","price":57.09},{"date":"1396/08/19 01:32","price":57.02},{"date":"1396/08/19 03:32","price":57.05},{"date":"1396/08/19 04:32","price":57.03},{"date":"1396/08/19 05:08","price":57.06},{"date":"1396/08/19 05:32","price":57.03},{"date":"1396/08/19 06:00","price":57.02},{"date":"1396/08/19 07:32","price":57.01},{"date":"1396/08/19 08:32","price":57.02},{"date":"1396/08/19 09:08","price":57.12},{"date":"1396/08/19 09:32","price":57.09},{"date":"1396/08/19 10:32","price":57.06},{"date":"1396/08/19 11:00","price":57.09},{"date":"1396/08/19 11:32","price":57.08},{"date":"1396/08/19 12:00","price":57.14},{"date":"1396/08/19 12:32","price":57.12},{"date":"1396/08/19 13:00","price":57.16},{"date":"1396/08/19 13:32","price":57.17},{"date":"1396/08/19 14:00","price":57.2},{"date":"1396/08/19 15:00","price":57.09},{"date":"1396/08/19 15:32","price":57.16},{"date":"1396/08/19 16:00","price":57.11},{"date":"1396/08/19 16:32","price":57.16},{"date":"1396/08/19 17:32","price":57.24},{"date":"1396/08/19 18:00","price":57.19},{"date":"1396/08/19 18:32","price":57.14},{"date":"1396/08/19 19:00","price":57.12},{"date":"1396/08/19 19:32","price":57.26},{"date":"1396/08/19 20:00","price":57.11},{"date":"1396/08/19 20:32","price":57.12},{"date":"1396/08/19 21:00","price":56.62},{"date":"1396/08/19 21:32","price":56.84},{"date":"1396/08/19 22:08","price":56.86},{"date":"1396/08/19 22:32","price":56.87},{"date":"1396/08/19 23:00","price":56.73},{"date":"1396/08/19 23:32","price":56.84}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398