کمترین: 
7.72
بیشترین: 
7.72
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7.72
زمان: 
8/18 16:32
قیمت ذغال سنگ امروز 18 آبان 1396
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 18 آبان 1396 , 7.72 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/18 16:32","price":7.72}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398