پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
256616
بیشترین: 
256641
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
256640
زمان: 
8/18 21:36
قیمت سکه گرمی خرده فروشی امروز 18 آبان 1396
قیمت سکه گرمی خرده فروشیدر تاریخ 18 آبان 1396 , 256640 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/18 10:06","price":256621},{"date":"1396/08/18 10:12","price":256620},{"date":"1396/08/18 10:24","price":256622},{"date":"1396/08/18 10:36","price":256621},{"date":"1396/08/18 10:42","price":256618},{"date":"1396/08/18 10:48","price":256620},{"date":"1396/08/18 10:54","price":256621},{"date":"1396/08/18 11:00","price":256623},{"date":"1396/08/18 11:12","price":256624},{"date":"1396/08/18 11:24","price":256625},{"date":"1396/08/18 11:30","price":256627},{"date":"1396/08/18 11:36","price":256624},{"date":"1396/08/18 11:42","price":256623},{"date":"1396/08/18 11:48","price":256622},{"date":"1396/08/18 11:54","price":256624},{"date":"1396/08/18 12:00","price":256622},{"date":"1396/08/18 12:06","price":256619},{"date":"1396/08/18 12:12","price":256621},{"date":"1396/08/18 12:24","price":256623},{"date":"1396/08/18 12:42","price":256621},{"date":"1396/08/18 12:48","price":256623},{"date":"1396/08/18 12:54","price":256624},{"date":"1396/08/18 13:00","price":256623},{"date":"1396/08/18 13:12","price":256622},{"date":"1396/08/18 13:18","price":256623},{"date":"1396/08/18 13:30","price":256622},{"date":"1396/08/18 13:48","price":256621},{"date":"1396/08/18 14:06","price":256622},{"date":"1396/08/18 14:12","price":256623},{"date":"1396/08/18 14:18","price":256624},{"date":"1396/08/18 14:30","price":256623},{"date":"1396/08/18 14:36","price":256624},{"date":"1396/08/18 14:42","price":256626},{"date":"1396/08/18 14:54","price":256629},{"date":"1396/08/18 15:00","price":256628},{"date":"1396/08/18 15:06","price":256632},{"date":"1396/08/18 15:12","price":256638},{"date":"1396/08/18 15:18","price":256635},{"date":"1396/08/18 15:24","price":256639},{"date":"1396/08/18 15:30","price":256637},{"date":"1396/08/18 15:36","price":256636},{"date":"1396/08/18 15:42","price":256637},{"date":"1396/08/18 15:54","price":256640},{"date":"1396/08/18 16:06","price":256641},{"date":"1396/08/18 16:12","price":256638},{"date":"1396/08/18 16:18","price":256636},{"date":"1396/08/18 16:24","price":256632},{"date":"1396/08/18 16:30","price":256634},{"date":"1396/08/18 16:36","price":256636},{"date":"1396/08/18 16:42","price":256635},{"date":"1396/08/18 16:48","price":256634},{"date":"1396/08/18 16:54","price":256636},{"date":"1396/08/18 17:00","price":256639},{"date":"1396/08/18 17:06","price":256637},{"date":"1396/08/18 17:12","price":256638},{"date":"1396/08/18 17:18","price":256636},{"date":"1396/08/18 17:24","price":256637},{"date":"1396/08/18 17:30","price":256631},{"date":"1396/08/18 17:36","price":256633},{"date":"1396/08/18 17:42","price":256628},{"date":"1396/08/18 17:54","price":256630},{"date":"1396/08/18 18:06","price":256624},{"date":"1396/08/18 18:12","price":256623},{"date":"1396/08/18 18:24","price":256627},{"date":"1396/08/18 18:30","price":256629},{"date":"1396/08/18 18:36","price":256628},{"date":"1396/08/18 18:42","price":256625},{"date":"1396/08/18 18:48","price":256626},{"date":"1396/08/18 18:54","price":256625},{"date":"1396/08/18 19:00","price":256624},{"date":"1396/08/18 19:06","price":256618},{"date":"1396/08/18 19:12","price":256621},{"date":"1396/08/18 19:24","price":256619},{"date":"1396/08/18 19:30","price":256618},{"date":"1396/08/18 19:36","price":256617},{"date":"1396/08/18 19:42","price":256616},{"date":"1396/08/18 19:48","price":256619},{"date":"1396/08/18 19:54","price":256621},{"date":"1396/08/18 20:06","price":256626},{"date":"1396/08/18 20:18","price":256622},{"date":"1396/08/18 20:24","price":256623},{"date":"1396/08/18 20:30","price":256631},{"date":"1396/08/18 20:42","price":256629},{"date":"1396/08/18 20:54","price":256632},{"date":"1396/08/18 21:00","price":256635},{"date":"1396/08/18 21:06","price":256633},{"date":"1396/08/18 21:12","price":256636},{"date":"1396/08/18 21:18","price":256638},{"date":"1396/08/18 21:30","price":256641},{"date":"1396/08/18 21:36","price":256640}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398