پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
541200
بیشترین: 
543500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
543200
زمان: 
8/18 21:30
قیمت مثقال طلا امروز 18 آبان 1396
قیمت مثقال طلادر تاریخ 18 آبان 1396 , 543200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/18 10:05","price":541200},{"date":"1396/08/18 14:20","price":541900},{"date":"1396/08/18 14:25","price":542000},{"date":"1396/08/18 14:35","price":542100},{"date":"1396/08/18 14:45","price":542500},{"date":"1396/08/18 14:55","price":542700},{"date":"1396/08/18 15:00","price":543100},{"date":"1396/08/18 15:10","price":543000},{"date":"1396/08/18 15:20","price":543200},{"date":"1396/08/18 15:25","price":543000},{"date":"1396/08/18 15:30","price":542800},{"date":"1396/08/18 15:35","price":543100},{"date":"1396/08/18 15:40","price":542900},{"date":"1396/08/18 15:45","price":543000},{"date":"1396/08/18 15:55","price":543100},{"date":"1396/08/18 16:00","price":543000},{"date":"1396/08/18 16:05","price":543100},{"date":"1396/08/18 16:10","price":542900},{"date":"1396/08/18 16:15","price":542500},{"date":"1396/08/18 16:20","price":542700},{"date":"1396/08/18 16:25","price":542600},{"date":"1396/08/18 16:35","price":542500},{"date":"1396/08/18 16:40","price":542700},{"date":"1396/08/18 16:45","price":542800},{"date":"1396/08/18 16:55","price":542900},{"date":"1396/08/18 17:10","price":542600},{"date":"1396/08/18 17:15","price":542800},{"date":"1396/08/18 17:20","price":542400},{"date":"1396/08/18 17:25","price":542300},{"date":"1396/08/18 17:45","price":542200},{"date":"1396/08/18 18:05","price":541900},{"date":"1396/08/18 18:10","price":542100},{"date":"1396/08/18 18:25","price":542000},{"date":"1396/08/18 18:45","price":541900},{"date":"1396/08/18 18:50","price":542000},{"date":"1396/08/18 18:55","price":541600},{"date":"1396/08/18 19:10","price":541900},{"date":"1396/08/18 19:20","price":541600},{"date":"1396/08/18 19:25","price":541500},{"date":"1396/08/18 19:30","price":541400},{"date":"1396/08/18 19:40","price":541700},{"date":"1396/08/18 19:50","price":541600},{"date":"1396/08/18 19:55","price":541700},{"date":"1396/08/18 20:00","price":541900},{"date":"1396/08/18 20:15","price":541800},{"date":"1396/08/18 20:20","price":542100},{"date":"1396/08/18 20:25","price":542300},{"date":"1396/08/18 20:35","price":542400},{"date":"1396/08/18 20:40","price":542500},{"date":"1396/08/18 20:45","price":542600},{"date":"1396/08/18 20:50","price":542800},{"date":"1396/08/18 21:00","price":542900},{"date":"1396/08/18 21:05","price":543200},{"date":"1396/08/18 21:10","price":543100},{"date":"1396/08/18 21:15","price":543200},{"date":"1396/08/18 21:20","price":543500},{"date":"1396/08/18 21:25","price":543300},{"date":"1396/08/18 21:30","price":543200}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398