پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
56.76
بیشترین: 
57.39
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
57.16
زمان: 
8/18 23:32
قیمت نفت سبک امروز 18 آبان 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 18 آبان 1396 , 57.16 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/18 01:08","price":56.83},{"date":"1396/08/18 01:32","price":56.84},{"date":"1396/08/18 03:00","price":56.87},{"date":"1396/08/18 04:08","price":56.84},{"date":"1396/08/18 04:32","price":56.83},{"date":"1396/08/18 05:08","price":56.88},{"date":"1396/08/18 05:32","price":56.92},{"date":"1396/08/18 06:08","price":56.95},{"date":"1396/08/18 06:32","price":56.91},{"date":"1396/08/18 07:08","price":56.89},{"date":"1396/08/18 08:08","price":56.88},{"date":"1396/08/18 08:32","price":56.87},{"date":"1396/08/18 09:00","price":56.84},{"date":"1396/08/18 09:32","price":56.78},{"date":"1396/08/18 10:00","price":56.84},{"date":"1396/08/18 10:32","price":56.81},{"date":"1396/08/18 11:08","price":56.88},{"date":"1396/08/18 11:32","price":56.84},{"date":"1396/08/18 12:00","price":56.88},{"date":"1396/08/18 12:32","price":56.76},{"date":"1396/08/18 13:08","price":56.83},{"date":"1396/08/18 13:32","price":56.81},{"date":"1396/08/18 14:08","price":56.8},{"date":"1396/08/18 14:32","price":56.86},{"date":"1396/08/18 15:00","price":56.95},{"date":"1396/08/18 15:32","price":56.98},{"date":"1396/08/18 16:08","price":56.84},{"date":"1396/08/18 16:32","price":56.78},{"date":"1396/08/18 17:00","price":56.91},{"date":"1396/08/18 18:08","price":56.95},{"date":"1396/08/18 18:32","price":56.94},{"date":"1396/08/18 19:08","price":57.24},{"date":"1396/08/18 19:32","price":57.39},{"date":"1396/08/18 20:00","price":57.24},{"date":"1396/08/18 20:32","price":57.11},{"date":"1396/08/18 21:00","price":57.24},{"date":"1396/08/18 21:32","price":57.27},{"date":"1396/08/18 22:32","price":57.22},{"date":"1396/08/18 23:32","price":57.16}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398