پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1.8153
بیشترین: 
1.8339
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.819
زمان: 
8/18 23:32
قیمت بنزین امروز 18 آبان 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 18 آبان 1396 , 1.819 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/18 00:32","price":1.8219},{"date":"1396/08/18 01:08","price":1.8244},{"date":"1396/08/18 01:32","price":1.8242},{"date":"1396/08/18 02:00","price":1.824},{"date":"1396/08/18 03:00","price":1.8257},{"date":"1396/08/18 03:32","price":1.8259},{"date":"1396/08/18 04:08","price":1.8253},{"date":"1396/08/18 04:32","price":1.825},{"date":"1396/08/18 05:08","price":1.8296},{"date":"1396/08/18 05:32","price":1.8331},{"date":"1396/08/18 06:08","price":1.8339},{"date":"1396/08/18 06:32","price":1.8328},{"date":"1396/08/18 07:08","price":1.8316},{"date":"1396/08/18 07:32","price":1.8317},{"date":"1396/08/18 08:08","price":1.8316},{"date":"1396/08/18 08:32","price":1.8303},{"date":"1396/08/18 09:00","price":1.8286},{"date":"1396/08/18 09:32","price":1.8259},{"date":"1396/08/18 10:00","price":1.8279},{"date":"1396/08/18 10:32","price":1.8271},{"date":"1396/08/18 11:08","price":1.8284},{"date":"1396/08/18 11:32","price":1.8272},{"date":"1396/08/18 12:00","price":1.827},{"date":"1396/08/18 12:32","price":1.8188},{"date":"1396/08/18 13:08","price":1.8216},{"date":"1396/08/18 13:32","price":1.8209},{"date":"1396/08/18 14:08","price":1.82},{"date":"1396/08/18 14:32","price":1.8283},{"date":"1396/08/18 15:00","price":1.8302},{"date":"1396/08/18 15:32","price":1.8315},{"date":"1396/08/18 16:08","price":1.8254},{"date":"1396/08/18 16:32","price":1.8232},{"date":"1396/08/18 17:00","price":1.8196},{"date":"1396/08/18 17:32","price":1.8187},{"date":"1396/08/18 18:08","price":1.8153},{"date":"1396/08/18 18:32","price":1.8163},{"date":"1396/08/18 19:08","price":1.8208},{"date":"1396/08/18 19:32","price":1.8251},{"date":"1396/08/18 20:00","price":1.8196},{"date":"1396/08/18 20:32","price":1.8176},{"date":"1396/08/18 21:00","price":1.8264},{"date":"1396/08/18 21:32","price":1.8266},{"date":"1396/08/18 22:08","price":1.8262},{"date":"1396/08/18 22:32","price":1.8236},{"date":"1396/08/18 23:00","price":1.8232},{"date":"1396/08/18 23:32","price":1.819}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398