پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1.9152
بیشترین: 
1.9482
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9448
زمان: 
8/18 23:32
قیمت نفت کوره امروز 18 آبان 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 18 آبان 1396 , 1.9448 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/18 00:32","price":1.9187},{"date":"1396/08/18 01:08","price":1.9201},{"date":"1396/08/18 01:32","price":1.9214},{"date":"1396/08/18 02:00","price":1.9209},{"date":"1396/08/18 03:00","price":1.9234},{"date":"1396/08/18 03:32","price":1.9224},{"date":"1396/08/18 04:08","price":1.9214},{"date":"1396/08/18 04:32","price":1.9218},{"date":"1396/08/18 05:08","price":1.9244},{"date":"1396/08/18 05:32","price":1.926},{"date":"1396/08/18 06:08","price":1.9274},{"date":"1396/08/18 06:32","price":1.9266},{"date":"1396/08/18 07:08","price":1.9257},{"date":"1396/08/18 07:32","price":1.9253},{"date":"1396/08/18 08:08","price":1.9251},{"date":"1396/08/18 08:32","price":1.9244},{"date":"1396/08/18 09:00","price":1.9232},{"date":"1396/08/18 09:32","price":1.9209},{"date":"1396/08/18 10:00","price":1.9236},{"date":"1396/08/18 10:32","price":1.9223},{"date":"1396/08/18 11:08","price":1.922},{"date":"1396/08/18 11:32","price":1.9207},{"date":"1396/08/18 12:32","price":1.9152},{"date":"1396/08/18 13:08","price":1.9192},{"date":"1396/08/18 13:32","price":1.9176},{"date":"1396/08/18 14:08","price":1.9177},{"date":"1396/08/18 14:32","price":1.9242},{"date":"1396/08/18 15:00","price":1.9253},{"date":"1396/08/18 15:32","price":1.9265},{"date":"1396/08/18 16:08","price":1.9208},{"date":"1396/08/18 17:00","price":1.9246},{"date":"1396/08/18 17:32","price":1.9311},{"date":"1396/08/18 18:08","price":1.9265},{"date":"1396/08/18 18:32","price":1.9291},{"date":"1396/08/18 19:08","price":1.9356},{"date":"1396/08/18 19:32","price":1.9398},{"date":"1396/08/18 20:00","price":1.9413},{"date":"1396/08/18 20:32","price":1.9395},{"date":"1396/08/18 21:00","price":1.9478},{"date":"1396/08/18 21:32","price":1.9476},{"date":"1396/08/18 22:08","price":1.9482},{"date":"1396/08/18 22:32","price":1.9457},{"date":"1396/08/18 23:00","price":1.948},{"date":"1396/08/18 23:32","price":1.9448}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398