پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
3.151
بیشترین: 
3.213
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.213
زمان: 
8/18 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 18 آبان 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 18 آبان 1396 , 3.213 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/18 00:00","price":3.162},{"date":"1396/08/18 00:32","price":3.158},{"date":"1396/08/18 01:08","price":3.151},{"date":"1396/08/18 01:32","price":3.154},{"date":"1396/08/18 02:00","price":3.155},{"date":"1396/08/18 03:00","price":3.159},{"date":"1396/08/18 03:32","price":3.162},{"date":"1396/08/18 04:08","price":3.159},{"date":"1396/08/18 04:32","price":3.16},{"date":"1396/08/18 05:08","price":3.162},{"date":"1396/08/18 06:08","price":3.159},{"date":"1396/08/18 06:32","price":3.163},{"date":"1396/08/18 08:08","price":3.16},{"date":"1396/08/18 08:32","price":3.161},{"date":"1396/08/18 09:00","price":3.156},{"date":"1396/08/18 10:32","price":3.157},{"date":"1396/08/18 11:08","price":3.159},{"date":"1396/08/18 11:32","price":3.17},{"date":"1396/08/18 12:00","price":3.167},{"date":"1396/08/18 12:32","price":3.163},{"date":"1396/08/18 13:08","price":3.167},{"date":"1396/08/18 14:08","price":3.163},{"date":"1396/08/18 14:32","price":3.17},{"date":"1396/08/18 15:00","price":3.18},{"date":"1396/08/18 15:32","price":3.175},{"date":"1396/08/18 16:08","price":3.183},{"date":"1396/08/18 16:32","price":3.189},{"date":"1396/08/18 17:00","price":3.203},{"date":"1396/08/18 17:32","price":3.202},{"date":"1396/08/18 18:08","price":3.208},{"date":"1396/08/18 18:32","price":3.21},{"date":"1396/08/18 19:08","price":3.207},{"date":"1396/08/18 19:32","price":3.183},{"date":"1396/08/18 20:00","price":3.188},{"date":"1396/08/18 20:32","price":3.2},{"date":"1396/08/18 21:00","price":3.193},{"date":"1396/08/18 21:32","price":3.196},{"date":"1396/08/18 22:08","price":3.202},{"date":"1396/08/18 22:32","price":3.204},{"date":"1396/08/18 23:00","price":3.202},{"date":"1396/08/18 23:32","price":3.213}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398