پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
561.38
بیشترین: 
569.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
568.63
زمان: 
8/18 23:32
قیمت گازوئیل امروز 18 آبان 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 18 آبان 1396 , 568.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/18 00:00","price":561.88},{"date":"1396/08/18 01:08","price":562.13},{"date":"1396/08/18 01:32","price":562.63},{"date":"1396/08/18 02:00","price":562.5},{"date":"1396/08/18 05:08","price":562.88},{"date":"1396/08/18 05:32","price":563.5},{"date":"1396/08/18 06:08","price":563.88},{"date":"1396/08/18 06:32","price":563.75},{"date":"1396/08/18 07:08","price":563.38},{"date":"1396/08/18 07:32","price":563.13},{"date":"1396/08/18 08:32","price":562.88},{"date":"1396/08/18 09:00","price":562.63},{"date":"1396/08/18 09:32","price":561.88},{"date":"1396/08/18 10:00","price":562.88},{"date":"1396/08/18 10:32","price":562.63},{"date":"1396/08/18 11:08","price":563.13},{"date":"1396/08/18 11:32","price":562.63},{"date":"1396/08/18 12:00","price":563},{"date":"1396/08/18 12:32","price":561.38},{"date":"1396/08/18 13:08","price":562.63},{"date":"1396/08/18 13:32","price":561.63},{"date":"1396/08/18 14:08","price":561.88},{"date":"1396/08/18 14:32","price":564.13},{"date":"1396/08/18 15:00","price":564.63},{"date":"1396/08/18 15:32","price":564.5},{"date":"1396/08/18 16:08","price":563.13},{"date":"1396/08/18 16:32","price":562.88},{"date":"1396/08/18 17:00","price":563.63},{"date":"1396/08/18 17:32","price":564.88},{"date":"1396/08/18 18:08","price":564.13},{"date":"1396/08/18 18:32","price":564.38},{"date":"1396/08/18 19:08","price":566.88},{"date":"1396/08/18 19:32","price":568.13},{"date":"1396/08/18 20:00","price":568.88},{"date":"1396/08/18 20:32","price":567.38},{"date":"1396/08/18 21:00","price":569.38},{"date":"1396/08/18 21:32","price":569.63},{"date":"1396/08/18 22:32","price":569.13},{"date":"1396/08/18 23:00","price":569.63},{"date":"1396/08/18 23:32","price":568.63}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398