پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
17
بیشترین: 
544200
قیمت تقلبی: 
543900
زمان: 
8/18 23:55
قیمت آبشده بنکداری امروز 18 آبان 1396
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 18 آبان 1396 , 543900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/18 00:00","price":541600},{"date":"1396/08/18 00:05","price":17},{"date":"1396/08/18 00:10","price":541600},{"date":"1396/08/18 00:20","price":541800},{"date":"1396/08/18 00:25","price":541600},{"date":"1396/08/18 00:35","price":541700},{"date":"1396/08/18 14:20","price":542400},{"date":"1396/08/18 14:25","price":542500},{"date":"1396/08/18 14:35","price":542600},{"date":"1396/08/18 14:45","price":543000},{"date":"1396/08/18 14:55","price":543200},{"date":"1396/08/18 15:00","price":543600},{"date":"1396/08/18 15:10","price":543500},{"date":"1396/08/18 15:20","price":543700},{"date":"1396/08/18 15:25","price":543500},{"date":"1396/08/18 15:30","price":543300},{"date":"1396/08/18 15:35","price":543600},{"date":"1396/08/18 15:40","price":543400},{"date":"1396/08/18 15:45","price":543500},{"date":"1396/08/18 15:55","price":543600},{"date":"1396/08/18 16:00","price":543500},{"date":"1396/08/18 16:05","price":543600},{"date":"1396/08/18 16:10","price":543400},{"date":"1396/08/18 16:15","price":543000},{"date":"1396/08/18 16:20","price":543200},{"date":"1396/08/18 16:25","price":543100},{"date":"1396/08/18 16:35","price":543000},{"date":"1396/08/18 16:40","price":543200},{"date":"1396/08/18 16:45","price":543300},{"date":"1396/08/18 16:55","price":543400},{"date":"1396/08/18 17:10","price":543100},{"date":"1396/08/18 17:15","price":543300},{"date":"1396/08/18 17:20","price":543000},{"date":"1396/08/18 17:25","price":542800},{"date":"1396/08/18 17:45","price":542700},{"date":"1396/08/18 18:05","price":542400},{"date":"1396/08/18 18:10","price":542600},{"date":"1396/08/18 18:25","price":542500},{"date":"1396/08/18 18:45","price":542400},{"date":"1396/08/18 18:50","price":542500},{"date":"1396/08/18 18:55","price":542100},{"date":"1396/08/18 19:10","price":542400},{"date":"1396/08/18 19:20","price":542100},{"date":"1396/08/18 19:25","price":542000},{"date":"1396/08/18 19:30","price":541900},{"date":"1396/08/18 19:40","price":542200},{"date":"1396/08/18 19:50","price":542300},{"date":"1396/08/18 19:55","price":542200},{"date":"1396/08/18 20:00","price":542400},{"date":"1396/08/18 20:15","price":542300},{"date":"1396/08/18 20:20","price":542600},{"date":"1396/08/18 20:25","price":542800},{"date":"1396/08/18 20:35","price":542900},{"date":"1396/08/18 20:40","price":543000},{"date":"1396/08/18 20:45","price":543100},{"date":"1396/08/18 20:50","price":543300},{"date":"1396/08/18 21:00","price":543400},{"date":"1396/08/18 21:05","price":543700},{"date":"1396/08/18 21:10","price":543600},{"date":"1396/08/18 21:15","price":543700},{"date":"1396/08/18 21:20","price":544000},{"date":"1396/08/18 21:25","price":543800},{"date":"1396/08/18 21:30","price":543700},{"date":"1396/08/18 21:35","price":543800},{"date":"1396/08/18 21:45","price":543500},{"date":"1396/08/18 21:50","price":543300},{"date":"1396/08/18 22:10","price":543200},{"date":"1396/08/18 22:15","price":543400},{"date":"1396/08/18 22:20","price":543500},{"date":"1396/08/18 22:25","price":543400},{"date":"1396/08/18 22:30","price":543500},{"date":"1396/08/18 22:45","price":543600},{"date":"1396/08/18 22:50","price":543500},{"date":"1396/08/18 22:55","price":543600},{"date":"1396/08/18 23:05","price":543700},{"date":"1396/08/18 23:10","price":543800},{"date":"1396/08/18 23:15","price":543900},{"date":"1396/08/18 23:25","price":544100},{"date":"1396/08/18 23:35","price":544200},{"date":"1396/08/18 23:40","price":543900},{"date":"1396/08/18 23:45","price":544100},{"date":"1396/08/18 23:50","price":544000},{"date":"1396/08/18 23:55","price":543900}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398