پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1013.6
بیشترین: 
556300
قیمت تقلبی: 
556100
زمان: 
8/18 23:50
قیمت آبشده شنبه ای امروز 18 آبان 1396
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 18 آبان 1396 , 556100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/18 00:00","price":553700},{"date":"1396/08/18 00:05","price":1013.6},{"date":"1396/08/18 00:10","price":553700},{"date":"1396/08/18 00:20","price":553900},{"date":"1396/08/18 00:25","price":553700},{"date":"1396/08/18 00:35","price":553800},{"date":"1396/08/18 14:20","price":554500},{"date":"1396/08/18 14:25","price":554600},{"date":"1396/08/18 14:35","price":554700},{"date":"1396/08/18 14:45","price":555100},{"date":"1396/08/18 14:55","price":555300},{"date":"1396/08/18 15:00","price":555700},{"date":"1396/08/18 15:10","price":555600},{"date":"1396/08/18 15:20","price":555800},{"date":"1396/08/18 15:25","price":555600},{"date":"1396/08/18 15:30","price":555400},{"date":"1396/08/18 15:35","price":555700},{"date":"1396/08/18 15:40","price":555500},{"date":"1396/08/18 15:45","price":555600},{"date":"1396/08/18 15:55","price":555700},{"date":"1396/08/18 16:00","price":555600},{"date":"1396/08/18 16:05","price":555700},{"date":"1396/08/18 16:10","price":555500},{"date":"1396/08/18 16:15","price":555100},{"date":"1396/08/18 16:20","price":555300},{"date":"1396/08/18 16:25","price":555200},{"date":"1396/08/18 16:35","price":555100},{"date":"1396/08/18 16:40","price":555300},{"date":"1396/08/18 16:45","price":555400},{"date":"1396/08/18 16:55","price":555500},{"date":"1396/08/18 17:10","price":555200},{"date":"1396/08/18 17:15","price":555400},{"date":"1396/08/18 17:20","price":555000},{"date":"1396/08/18 17:25","price":554900},{"date":"1396/08/18 17:45","price":554800},{"date":"1396/08/18 18:05","price":554500},{"date":"1396/08/18 18:10","price":554700},{"date":"1396/08/18 18:15","price":554600},{"date":"1396/08/18 18:20","price":554700},{"date":"1396/08/18 18:25","price":554600},{"date":"1396/08/18 18:45","price":554500},{"date":"1396/08/18 18:50","price":554600},{"date":"1396/08/18 18:55","price":554200},{"date":"1396/08/18 19:10","price":554500},{"date":"1396/08/18 19:20","price":554200},{"date":"1396/08/18 19:25","price":554100},{"date":"1396/08/18 19:30","price":554000},{"date":"1396/08/18 19:40","price":554300},{"date":"1396/08/18 19:50","price":554200},{"date":"1396/08/18 19:55","price":554400},{"date":"1396/08/18 20:00","price":554500},{"date":"1396/08/18 20:15","price":554400},{"date":"1396/08/18 20:20","price":554700},{"date":"1396/08/18 20:25","price":554900},{"date":"1396/08/18 20:35","price":555000},{"date":"1396/08/18 20:40","price":555100},{"date":"1396/08/18 20:45","price":555200},{"date":"1396/08/18 20:50","price":555400},{"date":"1396/08/18 21:00","price":555500},{"date":"1396/08/18 21:05","price":555800},{"date":"1396/08/18 21:10","price":555700},{"date":"1396/08/18 21:15","price":555800},{"date":"1396/08/18 21:20","price":556100},{"date":"1396/08/18 21:25","price":555900},{"date":"1396/08/18 21:35","price":556000},{"date":"1396/08/18 21:40","price":555900},{"date":"1396/08/18 21:45","price":555600},{"date":"1396/08/18 21:50","price":555400},{"date":"1396/08/18 22:00","price":555300},{"date":"1396/08/18 22:05","price":555400},{"date":"1396/08/18 22:10","price":555300},{"date":"1396/08/18 22:15","price":555500},{"date":"1396/08/18 22:20","price":555600},{"date":"1396/08/18 22:25","price":555500},{"date":"1396/08/18 22:30","price":555600},{"date":"1396/08/18 22:45","price":555700},{"date":"1396/08/18 23:05","price":555800},{"date":"1396/08/18 23:10","price":555900},{"date":"1396/08/18 23:15","price":556000},{"date":"1396/08/18 23:25","price":556200},{"date":"1396/08/18 23:35","price":556300},{"date":"1396/08/18 23:40","price":556000},{"date":"1396/08/18 23:45","price":556200},{"date":"1396/08/18 23:50","price":556100}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398