کمترین: 
10600
بیشترین: 
10600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10600
زمان: 
8/17 15:50
قیمت ریال عمان امروز 17 آبان 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 17 آبان 1396 , 10600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/17 15:50","price":10600}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398