پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
3.118
بیشترین: 
3.183
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.159
زمان: 
8/17 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 17 آبان 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 17 آبان 1396 , 3.159 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/17 11:32","price":3.131},{"date":"1396/08/17 12:00","price":3.12},{"date":"1396/08/17 12:32","price":3.128},{"date":"1396/08/17 13:08","price":3.13},{"date":"1396/08/17 13:32","price":3.118},{"date":"1396/08/17 14:00","price":3.123},{"date":"1396/08/17 14:32","price":3.127},{"date":"1396/08/17 15:08","price":3.124},{"date":"1396/08/17 15:32","price":3.119},{"date":"1396/08/17 16:00","price":3.135},{"date":"1396/08/17 16:32","price":3.144},{"date":"1396/08/17 17:00","price":3.143},{"date":"1396/08/17 17:32","price":3.159},{"date":"1396/08/17 18:00","price":3.178},{"date":"1396/08/17 18:32","price":3.165},{"date":"1396/08/17 19:00","price":3.179},{"date":"1396/08/17 19:32","price":3.176},{"date":"1396/08/17 20:08","price":3.173},{"date":"1396/08/17 20:32","price":3.169},{"date":"1396/08/17 21:00","price":3.183},{"date":"1396/08/17 21:32","price":3.181},{"date":"1396/08/17 22:00","price":3.171},{"date":"1396/08/17 22:32","price":3.179},{"date":"1396/08/17 23:08","price":3.18},{"date":"1396/08/17 23:32","price":3.159}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398