پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1.9092
بیشترین: 
1.9405
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9186
زمان: 
8/17 23:32
قیمت نفت کوره امروز 17 آبان 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 17 آبان 1396 , 1.9186 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/17 11:32","price":1.919},{"date":"1396/08/17 12:00","price":1.9241},{"date":"1396/08/17 12:32","price":1.9224},{"date":"1396/08/17 13:08","price":1.9247},{"date":"1396/08/17 13:32","price":1.9234},{"date":"1396/08/17 14:00","price":1.9237},{"date":"1396/08/17 14:32","price":1.9211},{"date":"1396/08/17 15:08","price":1.9178},{"date":"1396/08/17 15:32","price":1.9137},{"date":"1396/08/17 16:00","price":1.9163},{"date":"1396/08/17 17:00","price":1.9156},{"date":"1396/08/17 17:32","price":1.9161},{"date":"1396/08/17 18:00","price":1.9122},{"date":"1396/08/17 18:32","price":1.9104},{"date":"1396/08/17 19:00","price":1.9103},{"date":"1396/08/17 19:32","price":1.9092},{"date":"1396/08/17 20:08","price":1.9231},{"date":"1396/08/17 20:32","price":1.9234},{"date":"1396/08/17 21:00","price":1.9405},{"date":"1396/08/17 21:32","price":1.9227},{"date":"1396/08/17 22:00","price":1.9168},{"date":"1396/08/17 22:32","price":1.9254},{"date":"1396/08/17 23:08","price":1.9209},{"date":"1396/08/17 23:32","price":1.9186}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398