کمترین: 
3266
بیشترین: 
3271
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3270
زمان: 
8/17 17:20
قیمت دلار کانادا امروز 17 آبان 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 17 آبان 1396 , 3270 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/17 10:10","price":3271},{"date":"1396/08/17 11:40","price":3266},{"date":"1396/08/17 13:40","price":3269},{"date":"1396/08/17 17:20","price":3270}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398