پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
256212
بیشترین: 
256637
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
256628
زمان: 
8/17 21:30
قیمت سکه گرمی خرده فروشی امروز 17 آبان 1396
قیمت سکه گرمی خرده فروشیدر تاریخ 17 آبان 1396 , 256628 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/17 10:06","price":256213},{"date":"1396/08/17 10:12","price":256212},{"date":"1396/08/17 10:18","price":256213},{"date":"1396/08/17 10:30","price":256298},{"date":"1396/08/17 10:36","price":256299},{"date":"1396/08/17 10:42","price":256298},{"date":"1396/08/17 10:48","price":256300},{"date":"1396/08/17 10:54","price":256299},{"date":"1396/08/17 11:06","price":256303},{"date":"1396/08/17 11:12","price":256305},{"date":"1396/08/17 11:30","price":256302},{"date":"1396/08/17 11:36","price":256300},{"date":"1396/08/17 11:42","price":256301},{"date":"1396/08/17 11:48","price":256304},{"date":"1396/08/17 11:54","price":256305},{"date":"1396/08/17 12:00","price":256308},{"date":"1396/08/17 12:06","price":256307},{"date":"1396/08/17 12:12","price":256350},{"date":"1396/08/17 12:18","price":256349},{"date":"1396/08/17 12:24","price":256350},{"date":"1396/08/17 12:30","price":256347},{"date":"1396/08/17 12:42","price":256348},{"date":"1396/08/17 12:48","price":256347},{"date":"1396/08/17 12:54","price":256346},{"date":"1396/08/17 13:00","price":256348},{"date":"1396/08/17 13:18","price":256349},{"date":"1396/08/17 13:24","price":256347},{"date":"1396/08/17 13:36","price":256350},{"date":"1396/08/17 13:42","price":256351},{"date":"1396/08/17 13:48","price":256354},{"date":"1396/08/17 13:54","price":256357},{"date":"1396/08/17 14:00","price":256358},{"date":"1396/08/17 14:06","price":256357},{"date":"1396/08/17 14:12","price":256359},{"date":"1396/08/17 14:18","price":256360},{"date":"1396/08/17 14:24","price":256358},{"date":"1396/08/17 14:30","price":256359},{"date":"1396/08/17 14:48","price":256525},{"date":"1396/08/17 14:54","price":256524},{"date":"1396/08/17 15:00","price":256523},{"date":"1396/08/17 15:06","price":256524},{"date":"1396/08/17 15:12","price":256526},{"date":"1396/08/17 15:24","price":256525},{"date":"1396/08/17 15:30","price":256524},{"date":"1396/08/17 15:36","price":256521},{"date":"1396/08/17 15:42","price":256515},{"date":"1396/08/17 15:48","price":256518},{"date":"1396/08/17 15:54","price":256602},{"date":"1396/08/17 16:00","price":256600},{"date":"1396/08/17 16:06","price":256604},{"date":"1396/08/17 16:12","price":256606},{"date":"1396/08/17 16:24","price":256607},{"date":"1396/08/17 16:30","price":256609},{"date":"1396/08/17 16:36","price":256610},{"date":"1396/08/17 16:48","price":256608},{"date":"1396/08/17 16:54","price":256605},{"date":"1396/08/17 17:00","price":256606},{"date":"1396/08/17 17:06","price":256607},{"date":"1396/08/17 17:12","price":256609},{"date":"1396/08/17 17:18","price":256611},{"date":"1396/08/17 17:24","price":256609},{"date":"1396/08/17 17:30","price":256610},{"date":"1396/08/17 17:36","price":256609},{"date":"1396/08/17 17:42","price":256608},{"date":"1396/08/17 17:48","price":256610},{"date":"1396/08/17 17:54","price":256608},{"date":"1396/08/17 18:00","price":256613},{"date":"1396/08/17 18:06","price":256625},{"date":"1396/08/17 18:12","price":256623},{"date":"1396/08/17 18:18","price":256627},{"date":"1396/08/17 18:24","price":256625},{"date":"1396/08/17 18:30","price":256623},{"date":"1396/08/17 18:36","price":256627},{"date":"1396/08/17 18:42","price":256625},{"date":"1396/08/17 18:48","price":256623},{"date":"1396/08/17 18:54","price":256624},{"date":"1396/08/17 19:00","price":256625},{"date":"1396/08/17 19:06","price":256621},{"date":"1396/08/17 19:12","price":256624},{"date":"1396/08/17 19:36","price":256623},{"date":"1396/08/17 19:54","price":256627},{"date":"1396/08/17 20:00","price":256629},{"date":"1396/08/17 20:06","price":256637},{"date":"1396/08/17 20:12","price":256636},{"date":"1396/08/17 20:18","price":256635},{"date":"1396/08/17 20:36","price":256632},{"date":"1396/08/17 20:42","price":256633},{"date":"1396/08/17 20:48","price":256636},{"date":"1396/08/17 20:54","price":256635},{"date":"1396/08/17 21:00","price":256631},{"date":"1396/08/17 21:18","price":256632},{"date":"1396/08/17 21:24","price":256630},{"date":"1396/08/17 21:30","price":256628}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398