پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1292598
بیشترین: 
1295142
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1295061
زمان: 
8/17 21:30
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 17 آبان 1396
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 17 آبان 1396 , 1295061 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/17 10:06","price":1292981},{"date":"1396/08/17 10:12","price":1292972},{"date":"1396/08/17 10:18","price":1292981},{"date":"1396/08/17 10:24","price":1292984},{"date":"1396/08/17 10:30","price":1292998},{"date":"1396/08/17 10:36","price":1292598},{"date":"1396/08/17 10:42","price":1292902},{"date":"1396/08/17 10:48","price":1292919},{"date":"1396/08/17 10:54","price":1292915},{"date":"1396/08/17 11:06","price":1292953},{"date":"1396/08/17 11:12","price":1292963},{"date":"1396/08/17 11:18","price":1292970},{"date":"1396/08/17 11:24","price":1292963},{"date":"1396/08/17 11:30","price":1293030},{"date":"1396/08/17 11:36","price":1293017},{"date":"1396/08/17 11:42","price":1292794},{"date":"1396/08/17 11:48","price":1292825},{"date":"1396/08/17 11:54","price":1293147},{"date":"1396/08/17 12:00","price":1293176},{"date":"1396/08/17 12:06","price":1293259},{"date":"1396/08/17 12:12","price":1293314},{"date":"1396/08/17 12:18","price":1293308},{"date":"1396/08/17 12:24","price":1293315},{"date":"1396/08/17 12:30","price":1293428},{"date":"1396/08/17 12:36","price":1293420},{"date":"1396/08/17 12:42","price":1293435},{"date":"1396/08/17 12:48","price":1293422},{"date":"1396/08/17 12:54","price":1293281},{"date":"1396/08/17 13:00","price":1293251},{"date":"1396/08/17 13:06","price":1293113},{"date":"1396/08/17 13:12","price":1293116},{"date":"1396/08/17 13:18","price":1293121},{"date":"1396/08/17 13:24","price":1293107},{"date":"1396/08/17 13:30","price":1293110},{"date":"1396/08/17 13:36","price":1293131},{"date":"1396/08/17 13:42","price":1293140},{"date":"1396/08/17 13:48","price":1293171},{"date":"1396/08/17 13:54","price":1293194},{"date":"1396/08/17 14:00","price":1293199},{"date":"1396/08/17 14:06","price":1293195},{"date":"1396/08/17 14:12","price":1293216},{"date":"1396/08/17 14:18","price":1293219},{"date":"1396/08/17 14:24","price":1293251},{"date":"1396/08/17 14:30","price":1293260},{"date":"1396/08/17 14:36","price":1293256},{"date":"1396/08/17 14:42","price":1293260},{"date":"1396/08/17 14:48","price":1293254},{"date":"1396/08/17 14:54","price":1293239},{"date":"1396/08/17 15:00","price":1293231},{"date":"1396/08/17 15:06","price":1293241},{"date":"1396/08/17 15:12","price":1293258},{"date":"1396/08/17 15:18","price":1293261},{"date":"1396/08/17 15:24","price":1293249},{"date":"1396/08/17 15:30","price":1293244},{"date":"1396/08/17 15:36","price":1293219},{"date":"1396/08/17 15:42","price":1293164},{"date":"1396/08/17 15:48","price":1293190},{"date":"1396/08/17 15:54","price":1294835},{"date":"1396/08/17 16:00","price":1294814},{"date":"1396/08/17 16:06","price":1294847},{"date":"1396/08/17 16:12","price":1294868},{"date":"1396/08/17 16:18","price":1294869},{"date":"1396/08/17 16:24","price":1294875},{"date":"1396/08/17 16:30","price":1294891},{"date":"1396/08/17 16:36","price":1294901},{"date":"1396/08/17 16:42","price":1294905},{"date":"1396/08/17 16:48","price":1294884},{"date":"1396/08/17 16:54","price":1294862},{"date":"1396/08/17 17:00","price":1294863},{"date":"1396/08/17 17:06","price":1294881},{"date":"1396/08/17 17:12","price":1294891},{"date":"1396/08/17 17:18","price":1294911},{"date":"1396/08/17 17:24","price":1294891},{"date":"1396/08/17 17:30","price":1294906},{"date":"1396/08/17 17:36","price":1294898},{"date":"1396/08/17 17:42","price":1294882},{"date":"1396/08/17 17:48","price":1294903},{"date":"1396/08/17 17:54","price":1294886},{"date":"1396/08/17 18:00","price":1294926},{"date":"1396/08/17 18:06","price":1295035},{"date":"1396/08/17 18:12","price":1295023},{"date":"1396/08/17 18:18","price":1295057},{"date":"1396/08/17 18:24","price":1295040},{"date":"1396/08/17 18:30","price":1295016},{"date":"1396/08/17 18:36","price":1295055},{"date":"1396/08/17 18:42","price":1295032},{"date":"1396/08/17 18:48","price":1295015},{"date":"1396/08/17 18:54","price":1295028},{"date":"1396/08/17 19:00","price":1295039},{"date":"1396/08/17 19:06","price":1294998},{"date":"1396/08/17 19:12","price":1295025},{"date":"1396/08/17 19:18","price":1295027},{"date":"1396/08/17 19:24","price":1295031},{"date":"1396/08/17 19:30","price":1295023},{"date":"1396/08/17 19:36","price":1295018},{"date":"1396/08/17 19:42","price":1295023},{"date":"1396/08/17 19:48","price":1295016},{"date":"1396/08/17 19:54","price":1295058},{"date":"1396/08/17 20:00","price":1295069},{"date":"1396/08/17 20:06","price":1295142},{"date":"1396/08/17 20:12","price":1295130},{"date":"1396/08/17 20:18","price":1295129},{"date":"1396/08/17 20:24","price":1295124},{"date":"1396/08/17 20:36","price":1295098},{"date":"1396/08/17 20:42","price":1295109},{"date":"1396/08/17 20:48","price":1295132},{"date":"1396/08/17 20:54","price":1295127},{"date":"1396/08/17 21:00","price":1295090},{"date":"1396/08/17 21:06","price":1295085},{"date":"1396/08/17 21:12","price":1295090},{"date":"1396/08/17 21:18","price":1295096},{"date":"1396/08/17 21:24","price":1295082},{"date":"1396/08/17 21:30","price":1295061}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398