پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
124275
بیشترین: 
125337
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
125152
زمان: 
8/17 21:35
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 17 آبان 1396
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 17 آبان 1396 , 125152 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/17 10:05","price":124390},{"date":"1396/08/17 11:05","price":124436},{"date":"1396/08/17 11:20","price":124344},{"date":"1396/08/17 11:25","price":124367},{"date":"1396/08/17 11:30","price":124275},{"date":"1396/08/17 11:35","price":124344},{"date":"1396/08/17 11:40","price":124367},{"date":"1396/08/17 11:45","price":124344},{"date":"1396/08/17 11:55","price":124459},{"date":"1396/08/17 12:15","price":124482},{"date":"1396/08/17 12:20","price":124505},{"date":"1396/08/17 12:25","price":124482},{"date":"1396/08/17 12:30","price":124448},{"date":"1396/08/17 12:35","price":124482},{"date":"1396/08/17 12:40","price":124459},{"date":"1396/08/17 12:45","price":124621},{"date":"1396/08/17 12:55","price":124667},{"date":"1396/08/17 13:00","price":124713},{"date":"1396/08/17 13:10","price":124690},{"date":"1396/08/17 13:15","price":124713},{"date":"1396/08/17 13:20","price":124736},{"date":"1396/08/17 13:25","price":124806},{"date":"1396/08/17 13:35","price":124782},{"date":"1396/08/17 13:40","price":124829},{"date":"1396/08/17 14:00","price":124875},{"date":"1396/08/17 14:10","price":124852},{"date":"1396/08/17 14:15","price":124898},{"date":"1396/08/17 14:20","price":124921},{"date":"1396/08/17 14:25","price":124875},{"date":"1396/08/17 14:30","price":124852},{"date":"1396/08/17 14:35","price":124875},{"date":"1396/08/17 14:40","price":124852},{"date":"1396/08/17 14:45","price":124829},{"date":"1396/08/17 14:50","price":124806},{"date":"1396/08/17 15:05","price":124829},{"date":"1396/08/17 15:10","price":124806},{"date":"1396/08/17 15:20","price":124759},{"date":"1396/08/17 15:30","price":124713},{"date":"1396/08/17 15:35","price":124644},{"date":"1396/08/17 15:40","price":124690},{"date":"1396/08/17 15:45","price":124713},{"date":"1396/08/17 15:50","price":124736},{"date":"1396/08/17 15:55","price":124713},{"date":"1396/08/17 16:00","price":124736},{"date":"1396/08/17 16:10","price":124759},{"date":"1396/08/17 16:15","price":124736},{"date":"1396/08/17 16:20","price":124782},{"date":"1396/08/17 16:25","price":124829},{"date":"1396/08/17 16:50","price":124806},{"date":"1396/08/17 17:05","price":124829},{"date":"1396/08/17 17:10","price":124852},{"date":"1396/08/17 17:15","price":124829},{"date":"1396/08/17 17:20","price":124852},{"date":"1396/08/17 17:25","price":124829},{"date":"1396/08/17 17:35","price":124759},{"date":"1396/08/17 17:45","price":124736},{"date":"1396/08/17 17:50","price":124852},{"date":"1396/08/17 17:55","price":124921},{"date":"1396/08/17 18:05","price":124944},{"date":"1396/08/17 18:10","price":124967},{"date":"1396/08/17 18:15","price":124944},{"date":"1396/08/17 18:20","price":124921},{"date":"1396/08/17 18:25","price":124990},{"date":"1396/08/17 18:30","price":124967},{"date":"1396/08/17 18:35","price":124898},{"date":"1396/08/17 18:45","price":124921},{"date":"1396/08/17 19:00","price":124875},{"date":"1396/08/17 19:05","price":124921},{"date":"1396/08/17 19:15","price":124967},{"date":"1396/08/17 19:25","price":124921},{"date":"1396/08/17 19:30","price":124967},{"date":"1396/08/17 19:35","price":124944},{"date":"1396/08/17 19:40","price":124921},{"date":"1396/08/17 19:45","price":124990},{"date":"1396/08/17 19:50","price":125060},{"date":"1396/08/17 19:55","price":125175},{"date":"1396/08/17 20:00","price":125290},{"date":"1396/08/17 20:05","price":125337},{"date":"1396/08/17 20:10","price":125313},{"date":"1396/08/17 20:15","price":125337},{"date":"1396/08/17 20:20","price":125290},{"date":"1396/08/17 20:25","price":125244},{"date":"1396/08/17 20:30","price":125221},{"date":"1396/08/17 20:40","price":125290},{"date":"1396/08/17 20:45","price":125267},{"date":"1396/08/17 20:50","price":125221},{"date":"1396/08/17 21:20","price":125175},{"date":"1396/08/17 21:25","price":125152},{"date":"1396/08/17 21:30","price":125129},{"date":"1396/08/17 21:35","price":125152}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398