کمترین: 
2069.6
بیشترین: 
2069.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2069.6
زمان: 
8/17 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 17 آبان 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 17 آبان 1396 , 2069.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/17 09:10","price":2069.6}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398