کمترین: 
430.6
بیشترین: 
430.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
430.6
زمان: 
8/17 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 17 آبان 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 17 آبان 1396 , 430.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/17 09:10","price":430.6}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398