کمترین: 
3520.1
بیشترین: 
3520.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3520.1
زمان: 
8/17 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 17 آبان 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 17 آبان 1396 , 3520.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/17 09:10","price":3520.1}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398