کمترین: 
905.4
بیشترین: 
905.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
905.4
زمان: 
8/17 09:10
قیمت لیر ترکیه امروز 17 آبان 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 17 آبان 1396 , 905.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/17 09:10","price":905.4}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398