کمترین: 
4629.4
بیشترین: 
4629.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4629.4
زمان: 
8/17 09:10
قیمت پوند امروز 17 آبان 1396
قیمت پونددر تاریخ 17 آبان 1396 , 4629.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/17 09:10","price":4629.4}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398