کمترین: 
3514.9
بیشترین: 
3514.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3514.9
زمان: 
8/17 09:10
قیمت دلار امروز 17 آبان 1396
قیمت دلاردر تاریخ 17 آبان 1396 , 3514.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/17 09:10","price":3514.9}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398