پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
23508.2
بیشترین: 
543400
قیمت تقلبی: 
541800
زمان: 
8/17 23:50
قیمت آبشده بنکداری امروز 17 آبان 1396
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 17 آبان 1396 , 541800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/17 00:05","price":23508.2},{"date":"1396/08/17 00:10","price":539300},{"date":"1396/08/17 11:05","price":539500},{"date":"1396/08/17 11:20","price":539100},{"date":"1396/08/17 11:25","price":539200},{"date":"1396/08/17 11:30","price":538800},{"date":"1396/08/17 11:35","price":539100},{"date":"1396/08/17 11:40","price":539200},{"date":"1396/08/17 11:45","price":539100},{"date":"1396/08/17 11:55","price":539600},{"date":"1396/08/17 12:15","price":539700},{"date":"1396/08/17 12:20","price":539800},{"date":"1396/08/17 12:25","price":539700},{"date":"1396/08/17 12:30","price":539550},{"date":"1396/08/17 12:35","price":539700},{"date":"1396/08/17 12:40","price":539600},{"date":"1396/08/17 12:45","price":540300},{"date":"1396/08/17 12:55","price":540500},{"date":"1396/08/17 13:00","price":540700},{"date":"1396/08/17 13:10","price":540600},{"date":"1396/08/17 13:15","price":540700},{"date":"1396/08/17 13:20","price":540800},{"date":"1396/08/17 13:25","price":541100},{"date":"1396/08/17 13:35","price":541000},{"date":"1396/08/17 13:40","price":541200},{"date":"1396/08/17 14:00","price":541400},{"date":"1396/08/17 14:10","price":541300},{"date":"1396/08/17 14:15","price":541500},{"date":"1396/08/17 14:20","price":541600},{"date":"1396/08/17 14:25","price":541400},{"date":"1396/08/17 14:30","price":541300},{"date":"1396/08/17 14:35","price":541400},{"date":"1396/08/17 14:40","price":541300},{"date":"1396/08/17 14:45","price":541200},{"date":"1396/08/17 14:50","price":541100},{"date":"1396/08/17 15:05","price":541200},{"date":"1396/08/17 15:10","price":541100},{"date":"1396/08/17 15:20","price":540900},{"date":"1396/08/17 15:30","price":540700},{"date":"1396/08/17 15:35","price":540400},{"date":"1396/08/17 15:40","price":540600},{"date":"1396/08/17 15:45","price":540700},{"date":"1396/08/17 15:50","price":540800},{"date":"1396/08/17 15:55","price":540700},{"date":"1396/08/17 16:00","price":540800},{"date":"1396/08/17 16:10","price":540900},{"date":"1396/08/17 16:15","price":540800},{"date":"1396/08/17 16:20","price":541000},{"date":"1396/08/17 16:25","price":541200},{"date":"1396/08/17 16:50","price":541100},{"date":"1396/08/17 17:05","price":541200},{"date":"1396/08/17 17:10","price":541300},{"date":"1396/08/17 17:15","price":541200},{"date":"1396/08/17 17:20","price":541300},{"date":"1396/08/17 17:25","price":541200},{"date":"1396/08/17 17:35","price":540900},{"date":"1396/08/17 17:45","price":540800},{"date":"1396/08/17 17:50","price":541300},{"date":"1396/08/17 17:55","price":541600},{"date":"1396/08/17 18:05","price":541700},{"date":"1396/08/17 18:10","price":541800},{"date":"1396/08/17 18:15","price":541700},{"date":"1396/08/17 18:20","price":541600},{"date":"1396/08/17 18:25","price":541900},{"date":"1396/08/17 18:30","price":541800},{"date":"1396/08/17 18:35","price":541500},{"date":"1396/08/17 18:45","price":541600},{"date":"1396/08/17 19:00","price":541400},{"date":"1396/08/17 19:05","price":541600},{"date":"1396/08/17 19:15","price":541800},{"date":"1396/08/17 19:25","price":541600},{"date":"1396/08/17 19:30","price":541800},{"date":"1396/08/17 19:35","price":541700},{"date":"1396/08/17 19:40","price":541600},{"date":"1396/08/17 19:45","price":541900},{"date":"1396/08/17 19:50","price":542200},{"date":"1396/08/17 19:55","price":542700},{"date":"1396/08/17 20:00","price":543200},{"date":"1396/08/17 20:05","price":543400},{"date":"1396/08/17 20:10","price":543300},{"date":"1396/08/17 20:15","price":543400},{"date":"1396/08/17 20:20","price":543200},{"date":"1396/08/17 20:25","price":543000},{"date":"1396/08/17 20:30","price":542900},{"date":"1396/08/17 20:40","price":543200},{"date":"1396/08/17 20:45","price":543100},{"date":"1396/08/17 20:50","price":542900},{"date":"1396/08/17 21:20","price":542700},{"date":"1396/08/17 21:25","price":542600},{"date":"1396/08/17 21:30","price":542500},{"date":"1396/08/17 21:40","price":542600},{"date":"1396/08/17 21:45","price":542400},{"date":"1396/08/17 21:50","price":542500},{"date":"1396/08/17 22:00","price":542000},{"date":"1396/08/17 22:05","price":542300},{"date":"1396/08/17 22:10","price":542500},{"date":"1396/08/17 22:15","price":542200},{"date":"1396/08/17 22:20","price":542300},{"date":"1396/08/17 22:25","price":542400},{"date":"1396/08/17 22:35","price":542100},{"date":"1396/08/17 22:45","price":542000},{"date":"1396/08/17 22:50","price":541900},{"date":"1396/08/17 23:00","price":541700},{"date":"1396/08/17 23:05","price":541800},{"date":"1396/08/17 23:10","price":541900},{"date":"1396/08/17 23:15","price":541800},{"date":"1396/08/17 23:25","price":541600},{"date":"1396/08/17 23:30","price":541700},{"date":"1396/08/17 23:35","price":541800},{"date":"1396/08/17 23:45","price":541700},{"date":"1396/08/17 23:50","price":541800}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398