پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
552100
بیشترین: 
1212729
قیمت تقلبی: 
553900
زمان: 
8/17 23:50
قیمت آبشده شنبه ای امروز 17 آبان 1396
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 17 آبان 1396 , 553900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/17 00:05","price":1212729},{"date":"1396/08/17 00:10","price":552300},{"date":"1396/08/17 11:05","price":552600},{"date":"1396/08/17 11:10","price":552800},{"date":"1396/08/17 11:20","price":552400},{"date":"1396/08/17 11:30","price":552100},{"date":"1396/08/17 11:35","price":552400},{"date":"1396/08/17 11:40","price":552500},{"date":"1396/08/17 11:45","price":552400},{"date":"1396/08/17 11:55","price":552600},{"date":"1396/08/17 12:15","price":552700},{"date":"1396/08/17 12:20","price":552900},{"date":"1396/08/17 12:25","price":552800},{"date":"1396/08/17 12:30","price":552700},{"date":"1396/08/17 12:35","price":552800},{"date":"1396/08/17 12:40","price":552700},{"date":"1396/08/17 13:00","price":552900},{"date":"1396/08/17 13:20","price":553000},{"date":"1396/08/17 13:25","price":552800},{"date":"1396/08/17 13:35","price":553000},{"date":"1396/08/17 13:40","price":553200},{"date":"1396/08/17 14:00","price":553400},{"date":"1396/08/17 14:10","price":553300},{"date":"1396/08/17 14:15","price":553500},{"date":"1396/08/17 14:20","price":553700},{"date":"1396/08/17 14:25","price":553400},{"date":"1396/08/17 14:30","price":553300},{"date":"1396/08/17 14:35","price":553400},{"date":"1396/08/17 14:40","price":553300},{"date":"1396/08/17 14:45","price":553200},{"date":"1396/08/17 14:50","price":553100},{"date":"1396/08/17 15:05","price":553200},{"date":"1396/08/17 15:10","price":553100},{"date":"1396/08/17 15:20","price":552900},{"date":"1396/08/17 15:30","price":552700},{"date":"1396/08/17 15:35","price":552400},{"date":"1396/08/17 15:40","price":552600},{"date":"1396/08/17 15:45","price":552700},{"date":"1396/08/17 15:50","price":552800},{"date":"1396/08/17 15:55","price":552700},{"date":"1396/08/17 16:00","price":552800},{"date":"1396/08/17 16:10","price":552900},{"date":"1396/08/17 16:15","price":552800},{"date":"1396/08/17 16:20","price":553000},{"date":"1396/08/17 16:50","price":552900},{"date":"1396/08/17 17:05","price":553000},{"date":"1396/08/17 17:10","price":553100},{"date":"1396/08/17 17:15","price":553000},{"date":"1396/08/17 17:20","price":553100},{"date":"1396/08/17 17:25","price":553000},{"date":"1396/08/17 17:45","price":552900},{"date":"1396/08/17 17:50","price":553400},{"date":"1396/08/17 17:55","price":553700},{"date":"1396/08/17 18:05","price":553900},{"date":"1396/08/17 18:15","price":553800},{"date":"1396/08/17 18:25","price":554000},{"date":"1396/08/17 18:30","price":553900},{"date":"1396/08/17 18:35","price":553600},{"date":"1396/08/17 18:40","price":553700},{"date":"1396/08/17 18:50","price":553600},{"date":"1396/08/17 18:55","price":553700},{"date":"1396/08/17 19:00","price":553500},{"date":"1396/08/17 19:05","price":553700},{"date":"1396/08/17 19:15","price":553900},{"date":"1396/08/17 19:20","price":553800},{"date":"1396/08/17 19:25","price":553700},{"date":"1396/08/17 19:30","price":553900},{"date":"1396/08/17 19:35","price":553800},{"date":"1396/08/17 19:40","price":553700},{"date":"1396/08/17 19:45","price":554000},{"date":"1396/08/17 19:50","price":554300},{"date":"1396/08/17 19:55","price":554800},{"date":"1396/08/17 20:00","price":555300},{"date":"1396/08/17 20:05","price":555400},{"date":"1396/08/17 20:15","price":555500},{"date":"1396/08/17 20:20","price":555300},{"date":"1396/08/17 20:25","price":555100},{"date":"1396/08/17 20:30","price":555000},{"date":"1396/08/17 20:40","price":555300},{"date":"1396/08/17 20:45","price":555200},{"date":"1396/08/17 20:50","price":555000},{"date":"1396/08/17 21:20","price":554800},{"date":"1396/08/17 21:25","price":554700},{"date":"1396/08/17 21:30","price":554600},{"date":"1396/08/17 21:35","price":554700},{"date":"1396/08/17 21:45","price":554500},{"date":"1396/08/17 21:50","price":554600},{"date":"1396/08/17 22:00","price":554100},{"date":"1396/08/17 22:05","price":554400},{"date":"1396/08/17 22:10","price":554600},{"date":"1396/08/17 22:15","price":554400},{"date":"1396/08/17 22:25","price":554500},{"date":"1396/08/17 22:35","price":554200},{"date":"1396/08/17 22:45","price":554100},{"date":"1396/08/17 22:50","price":554000},{"date":"1396/08/17 23:00","price":553800},{"date":"1396/08/17 23:05","price":553900},{"date":"1396/08/17 23:10","price":554000},{"date":"1396/08/17 23:15","price":553900},{"date":"1396/08/17 23:25","price":553700},{"date":"1396/08/17 23:30","price":553800},{"date":"1396/08/17 23:35","price":553900},{"date":"1396/08/17 23:45","price":553800},{"date":"1396/08/17 23:50","price":553900}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398