کمترین: 
1733
بیشترین: 
2380
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2380
زمان: 
8/16 16:40
قیمت منات آذربایجان امروز 16 آبان 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 16 آبان 1396 , 2380 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/16 16:30","price":1733},{"date":"1396/08/16 16:40","price":2380}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398