کمترین: 
1657
بیشترین: 
1657
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1657
زمان: 
8/16 16:30
قیمت ریال قطر امروز 16 آبان 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 16 آبان 1396 , 1657 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/16 16:30","price":1657}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398