کمترین: 
1283000
بیشترین: 
1291000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1291000
زمان: 
8/16 16:36
قیمت سکه بهار آزادی امروز 16 آبان 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 16 آبان 1396 , 1291000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/16 10:12","price":1283000},{"date":"1396/08/16 12:12","price":1286000},{"date":"1396/08/16 12:48","price":1289000},{"date":"1396/08/16 16:36","price":1291000}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398