کمترین: 
5420
بیشترین: 
5426
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5426
زمان: 
8/16 11:40
قیمت پوند امروز 16 آبان 1396
قیمت پونددر تاریخ 16 آبان 1396 , 5426 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/16 10:10","price":5420},{"date":"1396/08/16 11:00","price":5424},{"date":"1396/08/16 11:40","price":5426}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398