پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
255649
بیشترین: 
256237
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
256212
زمان: 
8/16 21:30
قیمت سکه گرمی خرده فروشی امروز 16 آبان 1396
قیمت سکه گرمی خرده فروشیدر تاریخ 16 آبان 1396 , 256212 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/16 10:06","price":255650},{"date":"1396/08/16 10:12","price":255649},{"date":"1396/08/16 10:18","price":255650},{"date":"1396/08/16 10:30","price":255772},{"date":"1396/08/16 10:36","price":255773},{"date":"1396/08/16 10:42","price":255772},{"date":"1396/08/16 10:48","price":255771},{"date":"1396/08/16 10:54","price":255773},{"date":"1396/08/16 11:00","price":255817},{"date":"1396/08/16 11:06","price":255815},{"date":"1396/08/16 11:12","price":255897},{"date":"1396/08/16 11:18","price":255980},{"date":"1396/08/16 11:24","price":255981},{"date":"1396/08/16 11:36","price":256150},{"date":"1396/08/16 11:54","price":256148},{"date":"1396/08/16 12:06","price":256144},{"date":"1396/08/16 12:18","price":256140},{"date":"1396/08/16 12:24","price":256141},{"date":"1396/08/16 12:30","price":256134},{"date":"1396/08/16 12:36","price":256136},{"date":"1396/08/16 12:42","price":256138},{"date":"1396/08/16 12:48","price":256139},{"date":"1396/08/16 12:54","price":256138},{"date":"1396/08/16 13:00","price":256135},{"date":"1396/08/16 13:06","price":256216},{"date":"1396/08/16 13:12","price":256219},{"date":"1396/08/16 13:18","price":256136},{"date":"1396/08/16 13:24","price":256135},{"date":"1396/08/16 13:30","price":256137},{"date":"1396/08/16 13:36","price":256136},{"date":"1396/08/16 13:42","price":256134},{"date":"1396/08/16 13:54","price":256135},{"date":"1396/08/16 14:12","price":256136},{"date":"1396/08/16 14:30","price":256139},{"date":"1396/08/16 14:36","price":256141},{"date":"1396/08/16 14:42","price":256140},{"date":"1396/08/16 14:54","price":256138},{"date":"1396/08/16 15:00","price":256139},{"date":"1396/08/16 15:12","price":256137},{"date":"1396/08/16 15:18","price":256136},{"date":"1396/08/16 15:30","price":256137},{"date":"1396/08/16 15:42","price":256134},{"date":"1396/08/16 15:54","price":256051},{"date":"1396/08/16 16:00","price":256134},{"date":"1396/08/16 16:06","price":256218},{"date":"1396/08/16 16:12","price":256217},{"date":"1396/08/16 16:18","price":256221},{"date":"1396/08/16 16:24","price":256223},{"date":"1396/08/16 16:30","price":256222},{"date":"1396/08/16 16:42","price":256223},{"date":"1396/08/16 16:48","price":256225},{"date":"1396/08/16 16:54","price":256228},{"date":"1396/08/16 17:00","price":256226},{"date":"1396/08/16 17:12","price":256224},{"date":"1396/08/16 17:18","price":256223},{"date":"1396/08/16 17:30","price":256227},{"date":"1396/08/16 17:36","price":256229},{"date":"1396/08/16 17:48","price":256231},{"date":"1396/08/16 17:54","price":256228},{"date":"1396/08/16 18:00","price":256232},{"date":"1396/08/16 18:06","price":256236},{"date":"1396/08/16 18:12","price":256237},{"date":"1396/08/16 18:18","price":256235},{"date":"1396/08/16 18:24","price":256233},{"date":"1396/08/16 18:30","price":256231},{"date":"1396/08/16 18:36","price":256218},{"date":"1396/08/16 18:48","price":256217},{"date":"1396/08/16 19:00","price":256216},{"date":"1396/08/16 19:06","price":256208},{"date":"1396/08/16 19:12","price":256211},{"date":"1396/08/16 19:18","price":256218},{"date":"1396/08/16 19:24","price":256215},{"date":"1396/08/16 19:30","price":256219},{"date":"1396/08/16 19:42","price":256215},{"date":"1396/08/16 19:48","price":256208},{"date":"1396/08/16 19:54","price":256209},{"date":"1396/08/16 20:00","price":256208},{"date":"1396/08/16 20:06","price":256207},{"date":"1396/08/16 20:12","price":256208},{"date":"1396/08/16 20:18","price":256210},{"date":"1396/08/16 20:24","price":256211},{"date":"1396/08/16 20:30","price":256209},{"date":"1396/08/16 20:36","price":256213},{"date":"1396/08/16 20:42","price":256215},{"date":"1396/08/16 20:48","price":256217},{"date":"1396/08/16 21:00","price":256214},{"date":"1396/08/16 21:06","price":256215},{"date":"1396/08/16 21:12","price":256214},{"date":"1396/08/16 21:18","price":256212},{"date":"1396/08/16 21:24","price":256213},{"date":"1396/08/16 21:30","price":256212}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398