پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1287927
بیشترین: 
1293054
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1292831
زمان: 
8/16 21:30
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 16 آبان 1396
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 16 آبان 1396 , 1292831 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/16 10:06","price":1287937},{"date":"1396/08/16 10:12","price":1287927},{"date":"1396/08/16 10:18","price":1287937},{"date":"1396/08/16 10:24","price":1288387},{"date":"1396/08/16 10:30","price":1288365},{"date":"1396/08/16 10:36","price":1288367},{"date":"1396/08/16 10:42","price":1288361},{"date":"1396/08/16 10:48","price":1288349},{"date":"1396/08/16 10:54","price":1288367},{"date":"1396/08/16 11:00","price":1288388},{"date":"1396/08/16 11:06","price":1288371},{"date":"1396/08/16 11:12","price":1288357},{"date":"1396/08/16 11:24","price":1288364},{"date":"1396/08/16 11:30","price":1288368},{"date":"1396/08/16 11:36","price":1289164},{"date":"1396/08/16 11:42","price":1289158},{"date":"1396/08/16 11:48","price":1289069},{"date":"1396/08/16 11:54","price":1289056},{"date":"1396/08/16 12:00","price":1289144},{"date":"1396/08/16 12:06","price":1289110},{"date":"1396/08/16 12:12","price":1289111},{"date":"1396/08/16 12:18","price":1289800},{"date":"1396/08/16 12:24","price":1289807},{"date":"1396/08/16 12:30","price":1289747},{"date":"1396/08/16 12:36","price":1289761},{"date":"1396/08/16 12:42","price":1289780},{"date":"1396/08/16 12:48","price":1289786},{"date":"1396/08/16 12:54","price":1289690},{"date":"1396/08/16 13:00","price":1289712},{"date":"1396/08/16 13:06","price":1289686},{"date":"1396/08/16 13:12","price":1289718},{"date":"1396/08/16 13:18","price":1289722},{"date":"1396/08/16 13:24","price":1289661},{"date":"1396/08/16 13:30","price":1289679},{"date":"1396/08/16 13:36","price":1289717},{"date":"1396/08/16 13:42","price":1289749},{"date":"1396/08/16 13:48","price":1289745},{"date":"1396/08/16 13:54","price":1289758},{"date":"1396/08/16 14:00","price":1289757},{"date":"1396/08/16 14:06","price":1289752},{"date":"1396/08/16 14:12","price":1289761},{"date":"1396/08/16 14:18","price":1289765},{"date":"1396/08/16 14:24","price":1289768},{"date":"1396/08/16 14:30","price":1289787},{"date":"1396/08/16 14:36","price":1289812},{"date":"1396/08/16 14:42","price":1289800},{"date":"1396/08/16 14:48","price":1289802},{"date":"1396/08/16 14:54","price":1289783},{"date":"1396/08/16 15:00","price":1289791},{"date":"1396/08/16 15:06","price":1289787},{"date":"1396/08/16 15:12","price":1289777},{"date":"1396/08/16 15:18","price":1290220},{"date":"1396/08/16 15:24","price":1290217},{"date":"1396/08/16 15:30","price":1290231},{"date":"1396/08/16 15:36","price":1290223},{"date":"1396/08/16 15:42","price":1290204},{"date":"1396/08/16 15:54","price":1290205},{"date":"1396/08/16 16:00","price":1290201},{"date":"1396/08/16 16:06","price":1292886},{"date":"1396/08/16 16:12","price":1292880},{"date":"1396/08/16 16:18","price":1292919},{"date":"1396/08/16 16:24","price":1292930},{"date":"1396/08/16 16:30","price":1292924},{"date":"1396/08/16 16:36","price":1292925},{"date":"1396/08/16 16:42","price":1292934},{"date":"1396/08/16 16:48","price":1292954},{"date":"1396/08/16 16:54","price":1292980},{"date":"1396/08/16 17:00","price":1292962},{"date":"1396/08/16 17:06","price":1292957},{"date":"1396/08/16 17:12","price":1292938},{"date":"1396/08/16 17:18","price":1292931},{"date":"1396/08/16 17:24","price":1292935},{"date":"1396/08/16 17:30","price":1292971},{"date":"1396/08/16 17:36","price":1292989},{"date":"1396/08/16 17:42","price":1292984},{"date":"1396/08/16 17:48","price":1293000},{"date":"1396/08/16 17:54","price":1292981},{"date":"1396/08/16 18:00","price":1293014},{"date":"1396/08/16 18:06","price":1293047},{"date":"1396/08/16 18:12","price":1293054},{"date":"1396/08/16 18:18","price":1293043},{"date":"1396/08/16 18:24","price":1293021},{"date":"1396/08/16 18:30","price":1293006},{"date":"1396/08/16 18:36","price":1292890},{"date":"1396/08/16 18:42","price":1292889},{"date":"1396/08/16 18:48","price":1292883},{"date":"1396/08/16 18:54","price":1292876},{"date":"1396/08/16 19:00","price":1292869},{"date":"1396/08/16 19:06","price":1292797},{"date":"1396/08/16 19:12","price":1292825},{"date":"1396/08/16 19:18","price":1292886},{"date":"1396/08/16 19:24","price":1292859},{"date":"1396/08/16 19:30","price":1292894},{"date":"1396/08/16 19:36","price":1292893},{"date":"1396/08/16 19:42","price":1292863},{"date":"1396/08/16 19:48","price":1292801},{"date":"1396/08/16 19:54","price":1292811},{"date":"1396/08/16 20:00","price":1292798},{"date":"1396/08/16 20:06","price":1292788},{"date":"1396/08/16 20:12","price":1292796},{"date":"1396/08/16 20:18","price":1292815},{"date":"1396/08/16 20:24","price":1292828},{"date":"1396/08/16 20:30","price":1292813},{"date":"1396/08/16 20:36","price":1292846},{"date":"1396/08/16 20:42","price":1292862},{"date":"1396/08/16 20:48","price":1292881},{"date":"1396/08/16 20:54","price":1292878},{"date":"1396/08/16 21:00","price":1292855},{"date":"1396/08/16 21:06","price":1292859},{"date":"1396/08/16 21:12","price":1292849},{"date":"1396/08/16 21:18","price":1292839},{"date":"1396/08/16 21:24","price":1292840},{"date":"1396/08/16 21:30","price":1292831}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398