پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
165513
بیشترین: 
166621
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
165667
زمان: 
8/16 21:35
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 16 آبان 1396
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 16 آبان 1396 , 165667 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/16 10:05","price":166621},{"date":"1396/08/16 11:05","price":166467},{"date":"1396/08/16 11:10","price":166406},{"date":"1396/08/16 12:25","price":166252},{"date":"1396/08/16 12:30","price":166314},{"date":"1396/08/16 12:35","price":166375},{"date":"1396/08/16 12:45","price":166314},{"date":"1396/08/16 12:50","price":166190},{"date":"1396/08/16 12:55","price":166129},{"date":"1396/08/16 13:00","price":166098},{"date":"1396/08/16 13:05","price":166129},{"date":"1396/08/16 13:10","price":166098},{"date":"1396/08/16 13:15","price":166129},{"date":"1396/08/16 13:25","price":166098},{"date":"1396/08/16 13:40","price":166067},{"date":"1396/08/16 13:45","price":165913},{"date":"1396/08/16 14:10","price":165944},{"date":"1396/08/16 14:25","price":165975},{"date":"1396/08/16 14:35","price":166006},{"date":"1396/08/16 14:40","price":166037},{"date":"1396/08/16 14:45","price":165975},{"date":"1396/08/16 15:00","price":165944},{"date":"1396/08/16 15:10","price":165883},{"date":"1396/08/16 15:15","price":165790},{"date":"1396/08/16 15:25","price":165883},{"date":"1396/08/16 15:30","price":165790},{"date":"1396/08/16 15:35","price":165760},{"date":"1396/08/16 15:40","price":165729},{"date":"1396/08/16 15:45","price":165667},{"date":"1396/08/16 15:50","price":165698},{"date":"1396/08/16 16:05","price":165729},{"date":"1396/08/16 16:10","price":165760},{"date":"1396/08/16 16:45","price":165821},{"date":"1396/08/16 16:50","price":165760},{"date":"1396/08/16 16:55","price":165790},{"date":"1396/08/16 17:05","price":165760},{"date":"1396/08/16 17:10","price":165790},{"date":"1396/08/16 17:20","price":165821},{"date":"1396/08/16 17:25","price":165790},{"date":"1396/08/16 17:30","price":165821},{"date":"1396/08/16 17:40","price":165852},{"date":"1396/08/16 17:45","price":165821},{"date":"1396/08/16 17:50","price":165790},{"date":"1396/08/16 17:55","price":165852},{"date":"1396/08/16 18:10","price":165790},{"date":"1396/08/16 18:15","price":165760},{"date":"1396/08/16 18:20","price":165729},{"date":"1396/08/16 18:25","price":165636},{"date":"1396/08/16 18:30","price":165667},{"date":"1396/08/16 18:35","price":165636},{"date":"1396/08/16 18:40","price":165606},{"date":"1396/08/16 18:45","price":165636},{"date":"1396/08/16 18:50","price":165513},{"date":"1396/08/16 18:55","price":165544},{"date":"1396/08/16 19:05","price":165636},{"date":"1396/08/16 19:10","price":165606},{"date":"1396/08/16 19:15","price":165575},{"date":"1396/08/16 19:20","price":165636},{"date":"1396/08/16 19:25","price":165698},{"date":"1396/08/16 19:30","price":165667},{"date":"1396/08/16 19:35","price":165575},{"date":"1396/08/16 19:40","price":165606},{"date":"1396/08/16 19:45","price":165636},{"date":"1396/08/16 19:55","price":165606},{"date":"1396/08/16 20:10","price":165667},{"date":"1396/08/16 20:25","price":165636},{"date":"1396/08/16 20:35","price":165729},{"date":"1396/08/16 20:45","price":165698},{"date":"1396/08/16 21:00","price":165729},{"date":"1396/08/16 21:05","price":165667},{"date":"1396/08/16 21:10","price":165698},{"date":"1396/08/16 21:35","price":165667}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398