پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
124136
بیشترین: 
124967
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
124251
زمان: 
8/16 21:35
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 16 آبان 1396
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 16 آبان 1396 , 124251 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/16 10:05","price":124967},{"date":"1396/08/16 11:05","price":124852},{"date":"1396/08/16 11:10","price":124806},{"date":"1396/08/16 12:25","price":124690},{"date":"1396/08/16 12:30","price":124736},{"date":"1396/08/16 12:35","price":124782},{"date":"1396/08/16 12:45","price":124736},{"date":"1396/08/16 12:50","price":124644},{"date":"1396/08/16 12:55","price":124598},{"date":"1396/08/16 13:00","price":124575},{"date":"1396/08/16 13:05","price":124598},{"date":"1396/08/16 13:10","price":124575},{"date":"1396/08/16 13:15","price":124598},{"date":"1396/08/16 13:25","price":124575},{"date":"1396/08/16 13:40","price":124552},{"date":"1396/08/16 13:45","price":124436},{"date":"1396/08/16 14:10","price":124459},{"date":"1396/08/16 14:25","price":124482},{"date":"1396/08/16 14:35","price":124505},{"date":"1396/08/16 14:40","price":124529},{"date":"1396/08/16 14:45","price":124482},{"date":"1396/08/16 15:00","price":124459},{"date":"1396/08/16 15:10","price":124413},{"date":"1396/08/16 15:15","price":124344},{"date":"1396/08/16 15:25","price":124413},{"date":"1396/08/16 15:30","price":124344},{"date":"1396/08/16 15:35","price":124321},{"date":"1396/08/16 15:40","price":124298},{"date":"1396/08/16 15:45","price":124251},{"date":"1396/08/16 15:50","price":124275},{"date":"1396/08/16 16:05","price":124298},{"date":"1396/08/16 16:10","price":124321},{"date":"1396/08/16 16:45","price":124367},{"date":"1396/08/16 16:50","price":124321},{"date":"1396/08/16 16:55","price":124344},{"date":"1396/08/16 17:05","price":124321},{"date":"1396/08/16 17:10","price":124344},{"date":"1396/08/16 17:20","price":124367},{"date":"1396/08/16 17:25","price":124344},{"date":"1396/08/16 17:30","price":124367},{"date":"1396/08/16 17:40","price":124390},{"date":"1396/08/16 17:45","price":124367},{"date":"1396/08/16 17:50","price":124344},{"date":"1396/08/16 17:55","price":124390},{"date":"1396/08/16 18:10","price":124344},{"date":"1396/08/16 18:15","price":124321},{"date":"1396/08/16 18:20","price":124298},{"date":"1396/08/16 18:25","price":124228},{"date":"1396/08/16 18:30","price":124251},{"date":"1396/08/16 18:35","price":124228},{"date":"1396/08/16 18:40","price":124205},{"date":"1396/08/16 18:45","price":124228},{"date":"1396/08/16 18:50","price":124136},{"date":"1396/08/16 18:55","price":124159},{"date":"1396/08/16 19:05","price":124228},{"date":"1396/08/16 19:10","price":124205},{"date":"1396/08/16 19:15","price":124182},{"date":"1396/08/16 19:20","price":124228},{"date":"1396/08/16 19:25","price":124275},{"date":"1396/08/16 19:30","price":124251},{"date":"1396/08/16 19:35","price":124182},{"date":"1396/08/16 19:40","price":124205},{"date":"1396/08/16 19:45","price":124228},{"date":"1396/08/16 19:55","price":124205},{"date":"1396/08/16 20:10","price":124251},{"date":"1396/08/16 20:25","price":124228},{"date":"1396/08/16 20:35","price":124298},{"date":"1396/08/16 20:45","price":124275},{"date":"1396/08/16 21:00","price":124298},{"date":"1396/08/16 21:05","price":124251},{"date":"1396/08/16 21:10","price":124275},{"date":"1396/08/16 21:35","price":124251}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398