پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
537700
بیشترین: 
541300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
538200
زمان: 
8/16 21:35
قیمت مثقال طلا امروز 16 آبان 1396
قیمت مثقال طلادر تاریخ 16 آبان 1396 , 538200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/16 10:05","price":541300},{"date":"1396/08/16 11:05","price":540800},{"date":"1396/08/16 11:10","price":540600},{"date":"1396/08/16 12:25","price":540100},{"date":"1396/08/16 12:30","price":540300},{"date":"1396/08/16 12:35","price":540500},{"date":"1396/08/16 12:45","price":540300},{"date":"1396/08/16 12:50","price":539900},{"date":"1396/08/16 12:55","price":539700},{"date":"1396/08/16 13:00","price":539600},{"date":"1396/08/16 13:05","price":539700},{"date":"1396/08/16 13:10","price":539600},{"date":"1396/08/16 13:15","price":539700},{"date":"1396/08/16 13:25","price":539600},{"date":"1396/08/16 13:40","price":539500},{"date":"1396/08/16 13:45","price":539000},{"date":"1396/08/16 14:10","price":539100},{"date":"1396/08/16 14:25","price":539200},{"date":"1396/08/16 14:35","price":539300},{"date":"1396/08/16 14:40","price":539400},{"date":"1396/08/16 14:45","price":539200},{"date":"1396/08/16 15:00","price":539100},{"date":"1396/08/16 15:10","price":538900},{"date":"1396/08/16 15:15","price":538600},{"date":"1396/08/16 15:25","price":538900},{"date":"1396/08/16 15:30","price":538600},{"date":"1396/08/16 15:35","price":538500},{"date":"1396/08/16 15:40","price":538400},{"date":"1396/08/16 15:45","price":538200},{"date":"1396/08/16 15:50","price":538300},{"date":"1396/08/16 16:05","price":538400},{"date":"1396/08/16 16:10","price":538500},{"date":"1396/08/16 16:45","price":538700},{"date":"1396/08/16 16:50","price":538500},{"date":"1396/08/16 16:55","price":538600},{"date":"1396/08/16 17:05","price":538500},{"date":"1396/08/16 17:10","price":538600},{"date":"1396/08/16 17:20","price":538700},{"date":"1396/08/16 17:25","price":538600},{"date":"1396/08/16 17:30","price":538700},{"date":"1396/08/16 17:40","price":538800},{"date":"1396/08/16 17:45","price":538700},{"date":"1396/08/16 17:50","price":538600},{"date":"1396/08/16 17:55","price":538800},{"date":"1396/08/16 18:10","price":538600},{"date":"1396/08/16 18:15","price":538500},{"date":"1396/08/16 18:20","price":538400},{"date":"1396/08/16 18:25","price":538100},{"date":"1396/08/16 18:30","price":538200},{"date":"1396/08/16 18:35","price":538100},{"date":"1396/08/16 18:40","price":538000},{"date":"1396/08/16 18:45","price":538100},{"date":"1396/08/16 18:50","price":537700},{"date":"1396/08/16 18:55","price":537800},{"date":"1396/08/16 19:05","price":538100},{"date":"1396/08/16 19:10","price":538000},{"date":"1396/08/16 19:15","price":537900},{"date":"1396/08/16 19:20","price":538100},{"date":"1396/08/16 19:25","price":538300},{"date":"1396/08/16 19:30","price":538200},{"date":"1396/08/16 19:35","price":537900},{"date":"1396/08/16 19:40","price":538000},{"date":"1396/08/16 19:45","price":538100},{"date":"1396/08/16 19:55","price":538000},{"date":"1396/08/16 20:10","price":538200},{"date":"1396/08/16 20:25","price":538100},{"date":"1396/08/16 20:35","price":538400},{"date":"1396/08/16 20:45","price":538300},{"date":"1396/08/16 21:00","price":538400},{"date":"1396/08/16 21:05","price":538200},{"date":"1396/08/16 21:10","price":538300},{"date":"1396/08/16 21:35","price":538200}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398