کمترین: 
301.3
بیشترین: 
301.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
301.3
زمان: 
8/16 09:10
قیمت دینار عراق امروز 16 آبان 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 16 آبان 1396 , 301.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/16 09:10","price":301.3}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398