کمترین: 
3515.1
بیشترین: 
3515.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3515.1
زمان: 
8/16 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 16 آبان 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 16 آبان 1396 , 3515.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/16 09:10","price":3515.1}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398