کمترین: 
3078.9
بیشترین: 
3078.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3078.9
زمان: 
8/16 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 16 آبان 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 16 آبان 1396 , 3078.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/16 09:10","price":3078.9}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398